Waarom verdien ik zo weinig?

Wat te doen als u te weinig salaris ontvangt: Een uitgebreide gids

Als werknemer heeft u het recht om het salaris te ontvangen dat in uw arbeidsovereenkomst of CAO is afgesproken. Maar wat als dit niet gebeurt? Wat zijn uw rechten en welke stappen kunt u nemen als u te weinig salaris ontvangt? In deze gids geven we antwoord op deze vragen.

1. Uw recht op salaris volgens de CAO of arbeidsovereenkomst

Uw werkgever is wettelijk verplicht om u het salaris te betalen dat is overeengekomen in uw arbeidsovereenkomst of CAO. U mag erop vertrouwen dat u dit bedrag ook daadwerkelijk krijgt uitbetaald. Uw werkgever mag hier niet zomaar van afwijken. Doet hij dit wel, dan moet hij u hier schriftelijk over informeren en u de kans geven om bezwaar te maken.

2. Wanneer mag een werkgever salaris inhouden?

Een werkgever mag alleen salaris inhouden als er een zwaarwegende reden is, bijvoorbeeld bij verwijtbaar gedrag. Dit moet altijd vooraf schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemer, die de mogelijkheid moet hebben om hier bezwaar tegen te maken.

3. Wat te doen bij te weinig salaris?

Als u merkt dat u te weinig salaris heeft ontvangen, is de eerste stap om uw werkgever of de salarisadministratie hiervan op de hoogte te stellen. Mocht uw werkgever van mening zijn dat u het juiste bedrag heeft ontvangen en u bent het hier niet mee eens, dan is het belangrijk om uw werkgever hier schriftelijk op te wijzen.

4. Het inschakelen van een jurist

Als u moeite heeft om het probleem met uw werkgever op te lossen, kunt u overwegen om een jurist in te schakelen. Een jurist kan een brief naar uw werkgever sturen om te eisen dat het te weinig betaalde salaris alsnog wordt uitbetaald.

5. Uw recht op nabetaling en rente

Als u te weinig salaris heeft ontvangen, heeft u niet alleen recht op nabetaling van dit salaris, maar ook op de wettelijke rente. Bovendien kan het bedrag worden verhoogd met een wettelijke boete.

6. Laat uw rechten uitrekenen

Het is belangrijk om te laten uitrekenen waar u precies recht op heeft als u te weinig salaris heeft ontvangen. Dit kan vooral belangrijk zijn als u gedurende een langere periode te weinig salaris heeft ontvangen en daar pas later achter komt. U heeft tot 5 jaar na de datum om achterstallig loon te vorderen.

7. Te laat salaris ontvangen

Als u te laat salaris heeft ontvangen, is het belangrijk om eerst uw arbeidsovereenkomst te controleren. Hierin staat de periode aangegeven die uw werkgever heeft om uw salaris te betalen. Als uw werkgever uw salaris niet op tijd betaalt, heeft u recht op het salaris, maar ook op een wettelijke verhoging van maximaal 50% en wettelijke rente.

8. Hoe weet u of uw salaris relatief te laag is?

Het kan lastig zijn om te bepalen of uw salaris relatief te laag is. Een manier om dit te doen is door te kijken naar uw CAO of door een salariswijzer in te vullen. Ook kunt u letten op aanwijzingen zoals het krijgen van meer verantwoordelijkheden zonder salarisverhoging, of het feit dat een gelijkwaardige functie binnen het bedrijf beter betaalt.

9. Onderhandelen over uw salaris

Als u denkt dat u te weinig verdient, kunt u proberen te onderhandelen over uw salaris. Dit kan spannend zijn, maar het is belangrijk om zelf het initiatief te nemen. Zorg dat u goede redenen heeft voor een salarisverhoging en sta open voor de uitleg van uw manager.

10. Andere arbeidsvoorwaarden

Als een salarisverhoging niet mogelijk is, kunt u ook onderhandelen over andere arbeidsvoorwaarden. Denk aan meer flexibiliteit, een reiskostenvergoeding, doorgroeimogelijkheden of een (hoger) ontwikkelingsbudget.

11. Te veel salaris ontvangen

Als u te veel salaris heeft ontvangen, heeft uw werkgever het recht om dit bedrag binnen een bepaalde periode terug te vorderen. Het is echter niet zo dat u het te veel ontvangen bedrag in één keer moet terugbetalen. U kunt hiervoor een betalingsvoorstel doen.

12. Conclusie

Het is belangrijk om uw rechten te kennen als het gaat om uw salaris. Als u denkt dat u te weinig ontvangt, aarzel dan niet om actie te ondernemen en eventueel juridische hulp in te schakelen. U heeft het recht om het salaris te ontvangen dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of CAO.

Plaats een reactie