Verklaring omtrent gedrag aanvragen

Gaat u solliciteren op vacatures bij bijvoorbeeld de overheid? Dan zult u een VOG moeten aanvragen.

VOG aanvragen bij de Gemeente
VOG aanvragen kan bij uw Gemeente of bij Justis. Justis is een screeningsautoriteit en werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving door het screenen en controleren van organisaties en personen. De VOG verklaring krijgt u niet als u in aanraking bent geweest met politie of justitie. U mag zowel in Nederland als in het buitenland geen strafblad hebben. Wie geen strafblad heeft krijgt altijd een verklaring omtrent gedrag.

Als u een VOG aanvraag doet dient u wel in de BRP (Basisregistratie Personen) te staan. Als u niet in het BRP ingeschreven staat zult u zich bij Justis moeten melden. Zei bepalen dan of u wel of niet in aanmerking komt voor een VOG.

VOG aanvragen

Aanvraagformulier VOG downloaden? Dit kunt u doen op: VOG formulier downloaden

De kosten voor het aanvragen van de VOG via de Gemeente bedraagt circa € 42,00. Dit zijn vrij hoge kosten maar een VOG aanvraag hoeft u pas te doen wanneer u in aanmerking komt voor de baan. De VOG aanvraag zal dus niet voor niets zijn. Bij heet aanvragen moet u zich kunnen legitimeren. Neem daarom een geldig identiteitsbewijs mee als u de VOG aanvraag gaat indienen.

Online VOG aanvragen kan via uw werkgever en kan digitaal dan wel schriftelijk. Overleg met uw werkgever dat u de online de VOG aanvraag wenst te doen. De kosten om de VOG digitaal aan te vragen bedraagt circa € 34,00.

Vrijwilligers kunnen in de meeste gevallen een gratis VOG aanvraag doen. De vrijwilligersorganisatie kan u hier meer over vertellen.