Verhoging salaris berekenen

Verhoging salaris berekenen? Krijgt u binnenkort een verhoging van uw bruto salaris? U kunt zelf uw salaris berekenen om na te gaan wat dit u daadwerkelijk op zal leveren. Het netto salaris dat u ontvangt is lager dan het bruto bedrag dat u verdient, dus bereken online uw salaris en zorg voor inzicht in datgene dat u daadwerkelijk op uw rekening kunt verwachten.

Verhoging van het bruto salaris

Krijgt u een verhoging van het bruto salaris? Dit betekent dat uw werkgever u meer geld uit zal betalen, maar een deel hiervan zal u niet ontvangen. U betaalt over dit bedrag namelijk belasting en uw werkgever zal een deel van de premies voor z’n rekening nemen. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld €50 salarisverhoging per maand ontvangt, terwijl dit aan de andere kant betekent dat u er netto slechts enkele tientjes bij krijgt. Hoeveel uw netto salaris op zal lopen na een bruto salarisverhoging hangt onder andere af van de belastingschaal waarin u valt. Wat dat betreft kunt u uw salaris berekenen om hier inzicht in te krijgen.

Hogere belastingschaal
Valt u als het gevolg van een flinke salarisverhoging ineens in een hogere belastingschaal? Dan betekent dit wellicht dat tot maximaal iets meer dan de helft (52%) van de verhoging op zal gaan aan belasting. U kunt uw salaris berekenen om na te gaan of dit het geval is, door zowel de oude als de nieuwe situatie te berekenen. Ga na wat u netto ontving en wat u netto gaat ontvangen, om de vergelijking te maken.

Progressief belastingstelsel
We maken in Nederland gebruik van een progressief belastingstelsel. U kunt uw salaris berekenen om na te gaan wat u netto over zal houden. U zal merken dat u netto in absolute zin meer over gaat houden, maar dat er relatief juist minder overblijft. Dit heeft te maken met het feit dat we een hoger percentage belasting betalen, op het moment dat we meer verdienen. Een bruto salarisverhoging kunt u wat dat betreft het best waarderen door uw netto salaris te berekenen en uit te gaan van het bedrag dat u er daadwerkelijk bij zal krijgen.