Bruto naar netto

Bruto naar netto bereken? Gebruik onze bruto naar netto calculator. Uw bruto salaris naar netto salaris berekenen kan eenvoudig. Wel dient u rekenschap te houden dat de calculator niet 100% accuraat is. Het is namelijk ondoenlijk om dit op voorhand te berekenen. Uw bruto salaris bestaan uit verschillende kosten voor uw werkgever. Het netto salaris is wat u uiteindelijk krijgt bijgeschreven op uw bankrekening. Dit noemen wij nettoloon. Het brutoloon bestaan uit kosten als; belastingen, bijdragen aan de zorgverzekeringswet en sociale premies en afdrachten.

Bruto naar netto berekenen
[sb name=”bntool”]

Netto salaris berekenen

Hoeveel u netto overhoudt hangt onder andere af van de CAO waaronder u valt. Verder is de belasting en de af te dragen premies hierop ook van invloed. Vraag uw werkgever waaruit uw brutolasten bestaan om een helder beeld te krijgen hoe uw bruto salaris precies tot stand komt. Gebruik onze bruto naar netto calculator om globaal inzicht te krijgen hoeveel u elke maand netto overhoudt.

Bruto naar netto

Voor omrekening van bruto naar netto loon kunt u op deze website alle informatie vinden. Met behulp van de calculator kunt u uitrekenen hoeveel u bij benadering overhoudt na afdracht van onder andere belastingen, bijdragen aan de zorgverzekeringswet en sociale premies. Voor u als werknemer is het handig om te weten wat u aan het einde van de maand overhoudt van uw brutoloon, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Brutoloon

Minimumloon of niet, elke werknemer krijgt zijn of haar loon op het contract aangegeven als brutoloon. Het brutoloon is opgebouwd uit een basisloon dat in het contract staat, toeslagen, vaste bonussen en ook beloningen van derden. In dit brutoloon zijn zaken opgenomen als ploegendienst, tips en fooien en onregelmatige werktijden. Winst- en eindejaarsuitkeringen, overwerk en vakantietoeslag zijn er niet bij inbegrepen. Het brutoloon is wat er in uw contract staat. Ook het minimumloon is een brutoloon, waar nog belastingen en premies vanaf gaan.

Nettoloon

Na afdracht van belastingen, premies en bijdragen aan de zorgverzekeringswet, houdt u een nettoloon over. Dit is het geld dat u daadwerkelijk op uw rekening gestort krijgt en wat u kunt besteden. Op deze website kunt u aan de hand van uw gegevens uitrekenen wat u overhoudt na afdracht van deze belastingen en premies. U kunt uw bruto salaris invullen per maand, per week, per dag, per vier weken, per jaar of per kwartaal. Uw geboortedatum is belangrijk om te weten te komen hoeveel u van uw brutoloon af zult dragen. Ook het type dienstverband, fulltime of parttime en het wel of niet hebben van een auto van de zaak zijn daarbij van belang. U kunt uw werkgever ook vragen waaruit uw brutolasten bestaan zodat u een helder inzicht heeft in de opbouw van uw loon.

Het omrekenen van bruto naar netto kan voor u nuttig zijn en daarom nodigen we u uit hier uw gegevens in te vullen. De calculator is een hele handige tool om snel te weten te komen wat u daadwerkelijk overhoudt. Lonen worden altijd aangegeven als brutoloon, maar wat voor werknemers echt van belang is, is het nettoloon. Als u meer informatie nodig heeft over omrekening van bruto naar netto, of als u informatie wilt over minimumloon, minimum jeugdloon, vakantiegeld, opbouw van het loon of andere aanverwante zaken, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info@minimumloon.nl