Bruto naar netto

Bruto naar netto bereken? Gebruik onze bruto naar netto calculator. Uw bruto salaris naar netto salaris berekenen kan eenvoudig. Wel dient u rekenschap te houden dat de calculator niet 100% accuraat is. Het is namelijk ondoenlijk om dit op voorhand te berekenen. Uw bruto salaris bestaan uit verschillende kosten voor uw werkgever. Het netto salaris is wat u uiteindelijk krijgt bijgeschreven op uw bankrekening. Dit noemen wij nettoloon. Het brutoloon bestaan uit kosten als; belastingen, bijdragen aan de zorgverzekeringswet en sociale premies en afdrachten.

Bruto naar netto berekenen
Wat is het verschil tussen bruto en netto.

Netto salaris berekenen

Hoeveel u netto overhoudt hangt onder andere af van de CAO waaronder u valt. Verder is de belasting en de af te dragen premies hierop ook van invloed. Vraag uw werkgever waaruit uw brutolasten bestaan om een helder beeld te krijgen hoe uw bruto salaris precies tot stand komt. Gebruik onze bruto naar netto calculator om globaal inzicht te krijgen hoeveel u elke maand netto overhoudt.

Bruto naar netto

Voor omrekening van bruto naar netto loon kunt u op deze website alle informatie vinden. Met behulp van de calculator kunt u uitrekenen hoeveel u bij benadering overhoudt na afdracht van onder andere belastingen, bijdragen aan de zorgverzekeringswet en sociale premies. Voor u als werknemer is het handig om te weten wat u aan het einde van de maand overhoudt van uw brutoloon, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Brutoloon

Minimumloon of niet, elke werknemer krijgt zijn of haar loon op het contract aangegeven als brutoloon. Het brutoloon is opgebouwd uit een basisloon dat in het contract staat, toeslagen, vaste bonussen en ook beloningen van derden. In dit brutoloon zijn zaken opgenomen als ploegendienst, tips en fooien en onregelmatige werktijden. Winst- en eindejaarsuitkeringen, overwerk en vakantietoeslag zijn er niet bij inbegrepen. Het brutoloon is wat er in uw contract staat. Ook het minimumloon is een brutoloon, waar nog belastingen en premies vanaf gaan.

Nettoloon

Na afdracht van belastingen, premies en bijdragen aan de zorgverzekeringswet, houdt u een nettoloon over. Dit is het geld dat u daadwerkelijk op uw rekening gestort krijgt en wat u kunt besteden. Op deze website kunt u aan de hand van uw gegevens uitrekenen wat u overhoudt na afdracht van deze belastingen en premies. U kunt uw bruto salaris invullen per maand, per week, per dag, per vier weken, per jaar of per kwartaal. Uw geboortedatum is belangrijk om te weten te komen hoeveel u van uw brutoloon af zult dragen. Ook het type dienstverband, fulltime of parttime en het wel of niet hebben van een auto van de zaak zijn daarbij van belang. U kunt uw werkgever ook vragen waaruit uw brutolasten bestaan zodat u een helder inzicht heeft in de opbouw van uw loon.

Het omrekenen van bruto naar netto kan voor u nuttig zijn en daarom nodigen we u uit hier uw gegevens in te vullen. De calculator is een hele handige tool om snel te weten te komen wat u daadwerkelijk overhoudt. Lonen worden altijd aangegeven als brutoloon, maar wat voor werknemers echt van belang is, is het nettoloon. Als u meer informatie nodig heeft over omrekening van bruto naar netto, of als u informatie wilt over minimumloon, minimum jeugdloon, vakantiegeld, opbouw van het loon of andere aanverwante zaken.

Bruto naar netto salaris berekenen

Wij hebben een unieke tool gemaakt die het mogelijk maakt dat u het bruto salaris naar het netto bedrag kunt berekenen. Het bruto bedrag is het gehele bedrag wat u totaal hebt verdient. Het bruto loon bedrag wordt niet volledig uitgekeerd. Wat u uitgekeerd krijgt is het netto loon bedrag. Dit bedrag staat ook onderaan de streep.

Bruto naar netto

Let wel, de berekening die u maakt zal niet 100% accuraat zijn. Uw bruto maandsalaris zal namelijk per werkgever verschillen. Dit is tevens afhankelijk van de verschillende cao’s in Nederland. De brutolasten is het deel wat u niet krijgt gestort. Het deel wat u krijgt gestort op uw bankrekening noemen wij netto salaris. Wilt u exact weten waaruit uw bruto salaris bestaat? Neem dan contact op met uw werkgever. Bruto lasten bestaan vaak uit; toeslagen, zorgverzekeringswet en dergelijke.
Bruto en netto loon berekenen
Wilt u het salaris berekenen dat u daadwerkelijk ontvangt? Dan is het van belang om er rekening mee te houden dat er sprake is van een bruto en een netto loon. Hier zitten behoorlijke verschillen tussen, met name wanneer u een vaste baan heeft. U kunt uw salaris berekenen door het bruto loon te nemen en daar bijvoorbeeld de sociale premies en uw pensioenvoorziening van af te halen.
Tip: Indien u alleen een bijbaan heeft is het verschil tussen bruto en netto loon minimaal, aangezien u doorgaans gebruik kunt maken van heffingskorting.

Bruto salaris

Gaat u uw salaris berekenen, dan begint u over het algemeen met het bruto loon. Dat is het bedrag dat een werkgever naar u zal communiceren, wanneer u spreekt over de primaire arbeidsvoorwaarden. Dit staat uiteraard los van de eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden, waartoe bijvoorbeeld een auto van de zaak en een bonusregeling kunnen behoren. De primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op het brutoloon, dat de werkgever uit zal geven om u te vergoeden voor uw werkzaamheden. U kunt dit vertalen naar het netto loon door daar een aantal kostenposten af te halen, zoals de sociale verzekeringen en de pensioenpremie.

Sociale verzekeringen
De sociale verzekeringen zorgen er hier in Nederland voor dat we allemaal gebruik kunnen maken van een uitkering, bijvoorbeeld wanneer we arbeidsongeschikt raken, of wanneer we ontslagen worden en niet direct een nieuwe baan kunnen vinden. We betalen een deel van ons bruto loon aan deze verzekeringen, al merken we daar zelf over het algemeen niets van. De werkgever betaalt een bruto loon, waarvan het netto loon uiteindelijk op uw bankrekening terecht zal komen, terwijl de rest van de kosten naar de staatskas gaan, zodat u uw sociale premies heeft betaalt.

Pensioenpremie bruto loon

Daarnaast kan er binnen het loon sprake zijn van een pensioenpremie, die door de werkgever zal worden betaald. Ook hierdoor ontstaat er een verschil tussen het brutoloon dat naar u toe zal worden gecommuniceerd en het netto loon dat u uiteindelijk daadwerkelijk ontvangt. Met behulp van de pensioenpremie zorgt u ervoor dat u op latere leeftijd van een pensioen kunt genieten, door daar nu voor te betalen. In Nederland wordt het geld dat u op deze manier inlegt gebruikt om de kosten voor de ouderen van nu te betalen, zoals men dat later ook voor u zal doen.

Netto loon ontvangen

U kunt het salaris berekenen dat u ontvangt door het brutoloon te nemen en daar deze kosten vanaf te halen. Op die manier komt u uiteindelijk uit bij het netto loon, het bedrag dat u op uw rekening zal vinden wanneer uw werkgever u uitbetaalt. Uiteraard zal het netto loon in de meeste gevallen een stuk lager zijn dan het bruto loon dat de werkgever dient te betalen. Het is ook mogelijk om het salaris te berekenen door gebruik te maken van een handige online tool, waardoor u alleen de verschillende gegevens maar in hoeft te voeren.