Opbouw minimumloon

Opbouw minimumloon bestaat uit een aantal componenten. Zoals u hebt kunnen lezen bestaat het minimumloon uit uw basisloon en verschillende toeslagen. Onregelmatige werktijden, auto van de zaak, verzekeringen en/of belastingen zijn van invloed.

Waaruit het brutoloon bestaat

 • Het (basis)loon wat in uw contract staat.
 • Verschillende toeslagen waaronder; ploegendienst, wachtdienst, onregelmatige werktijden, bepaalde werkomstandigheden en prestatie.
 • Verschillende (vaste) bonussen(beloningen) voor de gemaakte omzet welke u in betalingstermijnen krijgt.
 • Andere beloningen van derden. Hieronder kunt u verstaan; tips/fooien. Hierover wordt vaak met uw werkgever afspraken over gemaakt.

Niet alles telt mee. Inkomsten die niet meetellen om uw minimumloon te berekenen zijn:

 • Vakantiebijslag
 • Speciale/bijzondere uitkeringen. Hierbij kunt u denken aan beloningen
 • Overwerk
 • Diverse winstuitkeringen
 • Eindejaarsuitkeringen
 • (termijn)uitkeringen die u onder bepaalde voorwaarden ontvangt (bijvoorbeeld spaarregeling en/of pensioen waaraan de werkgever bijdraagt)
 • Diverse vergoedingen van de kosten die u voor uw werk moet maken

Opbouw minimumloon in Nederland

De opbouw minimumloon bestaat uit diverse componenten. Het minimumloon is opgebouwd uit het basisloon dat in uw contract staat en verschillende toeslagen zoals ploegendienst, wachtdienst, onregelmatige werktijden, bepaalde werkomstandigheden en prestaties. Daarnaast worden ook verschillende vaste bonussen voor de gemaakte omzet meegerekend en andere beloningen van derden zoals tips en fooien. Bonussen worden doorgaans in betalingstermijnen betaald en er worden vaak afspraken met de werkgever gemaakt over deze aanvullende betalingen.

Uitgesloten

Zaken die niet meegerekend moeten worden bij de bepaling van het minimumloon zijn onder andere vakantiegeld, bijzondere uitkeringen, overwerk, diverse winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen, uitkeringen die u onder bepaalde voorwaarden ontvangt zoals spaarregeling en pensioen waaraan de werkgever bijdraagt en diverse vergoedingen voor kosten die u voor uw werk moet maken. Deze componenten zijn uitgesloten van het loon en worden apart uitgekeerd.

Minimumloon

Het minimumloon bestaat in Nederland als standaard ondergrens voor werknemers. Het is het minimale bedrag dat iemand moet verdienen, ongeacht opleiding, functie, achtergrond of sekse. Een werkgever mag een werknemer nooit minder dan het minimumloon betalen. In de leeftijd van 15 tot 23 geldt er een zogenaamd minimum jeugdloon; vanaf 23 jaar wordt iemand als volwassen beschouwd in de zin dat hij of zij het minimumloon (voor volwassenen) ontvangt. Het minimumloon geldt op basis van een volledige werkweek. Voor volwassenen geldt in 2013 een minimumloon van 1477,80 euro per maand. Het minimumloon wordt elk jaar twee keer aangepast, op basis van voorspellingen van het CBP.

Overheidscontrole

In Nederland is het verplicht voor een werkgever om zijn werknemers het minimumloon of meer uit te betalen. Het is voor werkgevers wettelijk verboden om onder het minimumloon of minimum jeugdloon uit te betalen aan werknemers. Als een werkgever dat toch doet, wordt deze hard aangepakt. Zeker in een tijd van financiƫle crisis, is het van groot belang dat mensen voldoende blijven verdienen, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Wij helpen mee aan informatieverstrekking omtrent minimumloon, zodat zowel werkgevers als werknemers weten waar ze aan toe zijn.

U kunt op deze website www.minimumloon.nl alle informatie vinden over het minimumloon, omrekening van bruto naar netto, vakantiegeld, en parttime en fulltime werken. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de contact pagina.