Recht op het minimumloon

Wanneer heb ik recht op het minimumloon?
Het loon dat u minimaal moet verdienen wanneer u werkt, wordt ook wel het wettelijke minimumloon genoemd. U heeft recht op het minimumloon wanneer u vijftien jaar oud bent en gaat werken. U heeft recht op het minimumloon totdat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. Het minimum jeugdloon wordt gerekend voor werknemers met een leeftijd van 15 tot en met 23 jaar. U kunt salaris berekenen om na te gaan of u voldoende en conform de wet genoeg verdient.

Het minimum jeugdloon
Wanneer u een leeftijd heeft bereikt tussen de 15 en 23 jaar oud, heeft u recht op het wettelijk minimum jeugdloon. De hoogte van uw salaris hangt hierbij af van uw leeftijd. U krijgt een hoger minimumloon wanneer u ouder bent. De werkgever zal een hoger minimumloon moeten gaan betalen zodra u jarig bent geweest.

Niet alleen mensen met een vast contract hebben recht op het minimumloon. De werkgevers zijn ook verplicht om flexwerkers het minimumloon te betalen. Onder flexwerkers worden onder andere thuiswerkers en oproepkrachten gerekend. Flexwerkers hebben vaak een veranderlijk contract en werken over het algemeen onregelmatige uren.

Het minimumloon en de Wajong uitkering
Wanneer u op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap heeft, heeft u recht op een Wajong uitkering. Het is mogelijk dat u dan op jongere leeftijd een loon krijgt dat lager uitvalt dan het minimumloon. De werkgever moet daar wel toestemming voor hebben gekregen van het UWV.

Het minimumloon voor buitenlandse werknemers
Wanneer een werkgever iemand aanneemt van buiten de Europese Unie, dan zal deze werkgever een zogenaamde tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. De werkgever moet in dit geval verplicht het minimumloon voor een 23-jarige medewerker betalen aan de buitenlandse medewerker. Dit geldt ook voor buitenlanders die de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt. Ook medewerkers van buiten de Europese Unie die een deel van de week werken, hebben recht op dit loon.