Netto berekenen

Netto berekenen en voorbeelden
Het bedrijf waarvoor u werkt houdt premies en belastingen in op uw brutoloon. De hoogte van het brutosalaris wordt dan ook niet uitgekeerd op uw bankrekening. Wat u wel op uw bankrekening krijgt na gewerkte dag of dagen is het netto loon. Netto berekenen kan via onze netto berekenen calculator. Hoeveel uw netto precies overhoudt hangt af van uw werkgever en de cao waaronder u valt. Het netto uit te keren bedrag is afhankelijk van vele factoren en alleen uw werkgever kan u precies vertellen welke kosten op uw bruto loon wordt ingehouden. Daar komt bij dat de netto loon bedragen niet zijn vastgelegd in de wet.

Het is vrij lastig om 100% accuraat de loon netto berekenen omdat dit per werkgever en cao verschilt. De werkgever kan bijvoorbeeld ook verschillende collectiviteit verzekeringen hebben waaraan u wellicht deelneemt. Fiscaal voordelig sparen kan ook in een collectiviteit bij uw werkgever of instantie.

TIP: Pas Loonheffingskorting korting altijd toe bij de werkgever waar u het meeste verdient!

Wij hebben het gemiddelde bruto bedrag wat een werknemer in Nederland verdient in dit voorbeeld genomen. Dit bedrag is: € 2325,00 per maand.

Van Bruto naar Netto voorbeelden

voorbeeld 1

Bruto bedrag Tabel Vakantiedagen Periode Korting Auto van de zaak NETTO
€ 2325,00 Wit geen maandelijks ja nee € 1742,09

Heeft u wel 20+ vakantiedagen? Dan mag u het bedrag erbij tellen te weten € 51,93. Nettobedrag per maand met vakantiedagen is: € 1794,02.

voorbeeld 2

Bruto bedrag Tabel Vakantiedagen Periode Korting Auto van de zaak NETTO
€ 2325,00 Wit geen maandelijks nee nee € 1441,67

Het verschil ter opzichte van voorbeeld 1 is dat u nu geen loonheffingskorting toepast. Het verschil bedraagt netto per maand: € 300,42.

Uitleg voorbeelden
Bruto bedrag: Het totale bruto salaris
Tabel: inkomen uit arbeid
Vakantiedagen: de vakantiedagen die je opbouwd
Periode: termijn van uw loon
Korting: loonheffingskorting. Korting op belastingen
Auto van de zaak: Auto van de zaak kan u loon beïnvloeden
Netto: dit bedrag houdt u onderaan de streep over