Salaris berekenen en minimumloon

Salaris berekenen en het minimumloon
U kunt het salaris berekenen dat u heeft, door bijvoorbeeld goed te kijken naar het bedrag dat u per uur ontvangt. Daarnaast is het mogelijk om uw jaarinkomen te delen door het aantal maanden dat u gewerkt heeft, om op die manier te bepalen wat u uiteindelijk per maand verdiend. Uiteraard zit er daarbij een verschil tussen het bruto en het netto loon. U kunt het salaris berekenen dat u netto ontvangt, door het bruto loon te nemen en daar bijvoorbeeld de sociale premies die er worden afgedragen vanaf te halen.

Salaris berekenen per uur

U kunt het salaris berekenen door eens goed te kijken naar het bedrag dat er per uur wordt aangeboden, aangezien dat in een aantal gevallen wordt gecommuniceerd. In dat geval is het verstandig om eerst na te gaan hoeveel uur u per week dient te werken, in een volledige werkweek. Dat is over het algemeen 36, 38 of 40 uur per week. Vermenigvuldig het bedrag per uur vervolgens met dat aantal, vermenigvuldig het daarna met 52 en deel het uiteindelijk door 12. Op die manier kunt u het salaris berekenen dat u per maand ontvangt.

Vergelijken met minimumloon

Indien u benieuwd bent naar de hoogte van uw salaris, in vergelijking tot bijvoorbeeld het minimumloon, kunt u de beide bedragen met elkaar vergelijken. Het is in dat geval verstandig om gebruik te maken van het loon per uur, of een bedrag per maand daar naartoe om te rekenen. Op die manier kunt u uw salaris berekenen en dat vergelijken met het minimumloon dat er in Nederland geldt. De kans is groot dat u daar boven zal zitten, al dient u er wel rekening mee te houden dat het waarschijnlijk gaat om bruto bedragen en u daar dus nog wat sociale premies van af zal moeten trekken.

Bruto salaris berekenen

U kunt uw salaris berekenen door het bedrag per maand of per uur te nemen en dat om te rekenen naar de maat die u voor ogen heeft. Het is daarnaast natuurlijk interessant om uw bruto salaris om te rekenen naar het netto salaris, om er op die manier achter te komen wat u er daadwerkelijk aan over zal houden wanneer het wordt uitbetaald. Vul daarvoor een aantal gegevens in, waarbij het onder andere gaat om de CAO die u heeft, of de bedrijfstak waarin u actief bent.

Netto salaris berekenen

U kunt vervolgens uw netto salaris berekenen door in ieder geval aan te geven wat uw bruto salaris in een bepaalde periode (een maand) is. Geef aan of het gaat om een fulltime of een parttime baan en vul uw geboortedatum in. Vervolgens kunt u aangeven of u uw inkomen uit arbeid krijgt en of er sprake is van bepaalde speciale tabellen. In combinatie met het tijdvak, de eventuele loonheffingskorting en de inhouding bijdrage Zvw, de Zvw basis-/ aanvullende verzekering en een eventuele auto van de zaak kunt u uiteindelijk het netto salaris berekenen en komt u er dus achter welk bedrag u bijgeschreven zal krijgen op uw rekening.