Nettoloon berekenen

Daadwerkelijk salaris berekenen uit brutoloon
Nettoloon berekenen uit brutoloon? Wilt u op basis van uw brutoloon het salaris berekenen dat u daadwerkelijk krijgt? Houd er rekening mee dat hier een groot verschil tussen kan zitten, vooral wanneer u een relatief hoog inkomen heeft. In dat geval dient u namelijk zowel sociale premies als inkomstenbelasting te betalen. We doen dit in Nederland om ervoor te zorgen dat we voldoende algemene middelen tot onze beschikking hebben. De sociale premies zorgen ervoor dat we gebruik kunnen maken van een uitkering, op het moment dat we bijvoorbeeld zonder werk komen te zitten. U kunt uw daadwerkelijke salaris berekenen om na te gaan wat er iedere maand beschikbaar zal zijn.

Brutoloon en loon door de werkgever

Houd er rekening mee dat het brutoloon hoger is dan het bedrag dat uw werkgever naar u over zal maken. Dat betekent echter niet dat de kosten voor de werkgever lager liggen. In tegendeel, de kosten voor de werkgever liggen nog een stuk hoger dan het brutoloon dat u verdient. De werkgever betaalt bijvoorbeeld €5.000 loonkosten per maand. Hiertoe behoren een werkgeversdeel voor de sociale premies (€1.000), het werknemersdeel voor de sociale premies (€1.500) en het netto salaris (€2.500) per maand. U kunt hieraan zien dat er een groot deel van uw salaris verdwijnt.

Nettoloon berekenen

U kunt zelf uw nettoloon berekenen, om na te gaan wat het salaris zal zijn dat de werkgever daadwerkelijk aan u over gaat maken. Dat is vooral interessant wanneer u een nieuwe baan heeft, of wanneer u van plan bent om een andere baan te accepteren. Wat blijft er over van een brutoloon van €35.000 per jaar en wat levert het u in de maand op wanneer u maandelijks €3.000 bruto ontvangt? Dit zijn belangrijke berekeningen, aangezien u uw salaris kunt berekenen om na te gaan of u de huur of hypotheek kunt betalen, net als de uitstapjes en de auto voor de deur.

Brutoloon opgeven

Houd er rekening mee dat het salaris berekenen op basis van het nettoloon vooral interessant is op het moment dat u daar privé gebruik van wenst te maken. Heeft u uw inkomen nodig om een hypotheek of een ander krediet aan te vragen? Men zal u dan over het algemeen vragen naar het bruto jaarinkomen, aangezien alle normen en richtlijnen daarop gebaseerd zijn. U kunt echter uw netto salaris berekenen om zelf na te gaan wat het maandelijks betekent op het moment dat u een bepaald salaris ontvangt.