Minimum uurloon

Wettelijke minimum uurloon bedragen
Voor de minimum uurloon bedrag bekijk het tabel. De bedragen zijn wettelijk vastgelegd en elke werkgever dient deze bedragen te hanteren. Wanneer uw werkgever of instantie zich niet aan deze minimale bruto loon criteria houdt moet u dit melden. Maak direct een melding bij uw werkgever. Stel uw werkgever aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade. Waar mensen werken worden fouten gemaakt dus wellicht heeft uw werkgever of haar salaris administratie afdeling een fout gemaakt. Probeer dan ook eerst in goed overleg te gaan alvorens u kwaad wordt en uw werkgever direct schriftelijk aansprakelijk stelt. Bijna altijd is er sprake van een fout door de salarisadministratie en wordt dit direct gecorrigeerd en gecompenseerd. Achterstallig loon wordt binnen enkele dagen gestort op uw rekening. Het komt zelden voor dat een werkgever of instantie zich niet conform de loonwet houdt maar mocht dit wel het geval zijn neem dan direct contact op met uw gemeente. Breng ook de FNV Vakcentrale op de hoogte als u lid bent.