Bruto of netto loon berekenen

Bruto of netto loon berekenen? Wilt u uw loon berekenen, bijvoorbeeld omdat u dit nodig heeft om een bepaalde aanvraag te doen? Weet u welk type loon u daarvoor nodig heeft? Dient u uit te gaan van het bruto loon, of is het aan de andere kant toch het netto loon waar men om vraagt? We leggen uit hoe het bruto en het netto loon van elkaar verschillen. Ga in principe altijd uit van het bruto loon, aangezien u op basis daarvan ook de mogelijkheid heeft om het netto loon te berekenen.

Het bruto loon staat voor uw daadwerkelijke verdiensten in een bepaald jaar. Houd er echter rekening mee dat u sociale premies dient te betalen, net als belasting. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u meer of minder. U kunt uitgaan van uw bruto loon om te berekenen wat u aan premies en belastingen dient te betalen, zodat u uitkomt bij het netto loon.

Loon voor leningaanvraag

Wilt u een lening aanvragen en gaat u uw mogelijkheden berekenen? Ga dan in ieder uit van het brutoloon. Men zal op basis daarvan gebruik maken van de normen van de eigen bank en het NIBUD. Die heeft bepaalde richtlijnen vastgesteld, waardoor de bank op basis van uw brutoloon kan bepalen of u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een krediet van €15.000. Is uw brutoloon hoog genoeg? Dan gaat men er in de berekening vanuit dat u de mogelijkheid heeft om de aflossingen te doen, waardoor u het krediet kunt krijgen.

Loon voor hypotheekaanvraag

Bent u van plan om een hypotheek aan te vragen, omdat u een eerste woning wilt gaan kopen? Ook in dat geval is het van belang om uw bruto loon te berekenen. Dat staat op uw jaaropgave, al kunt u ook uitgaan van het bedrag dat u per maand krijgt. Houd er rekening mee dat u alleen het structurele salaris mee kan tellen. Dat betekent in principe dat u de niet-structurele bonussen en toeslagen niet zomaar mee mag tellen. De bank wil uitgaan van het brutoloon dat u ieder jaar ontvangt, zodat er als het ware een basis van stabiliteit ontstaat.

Netto loon berekenen voor het huishoudboekje

Wilt u met het oog op het huishoudboekje uw loon berekenen? In dat geval is het van belang om gebruik te maken van het nettoloon. Op die manier kunt u namelijk het loon berekenen dat u daadwerkelijk op uw rekening zal ontvangen, zodat u daar vanuit kunt gaan om de maximale uitgaven te plannen.