Bruto Netto toeslagen

Het verschil tussen Bruto en Netto toeslagen
Je hebt te maken met een bruto en een netto loon, eventueel in combinatie met toeslagen. Of je die krijgt is afhankelijk van de baan die je hebt. Je hebt in ieder geval te maken met het verschil tussen je bruto en je netto loon. Indien je het minimumloon verdient, of je een laag inkomen hebt, is de kans groot dat je de betaalde belastingen aan het eind van het jaar terug kan vragen, waardoor je netto inkomen gelijk komt te staan aan je bruto inkomen.

Verschil bruto en netto

Het verschil tussen het bruto loon en het netto loon kan het best worden aangegeven door te spreken van een betaald loon en een ontvangen loon. De werkgever betaalt een bruto loon, waarop vervolgens (verplichte) belastingen, sociale premies en een bijdrage aan de zorgverzekeringswet worden ingehouden. Wat er vervolgens overblijft is het netto loon, zoals je dat aan het eind van de maand op je rekening krijgt. Het verschil tussen het bruto en het netto loon hangt sterk af van de hoogte van je inkomen en de afspraken die je met je werkgever heeft gemaakt.

Vakantiebijdrage en overwerk

Binnen het salaris dat je ontvangt kun je eventueel recht hebben op toeslagen. Het meest bekende voorbeeld is de vakantiebijdrage, die er voor iedereen in Nederland is. Deze bijdrage bedraagt minimaal 8% van het brutoloon, maar werkgevers mogen ook een hoger percentage uitbetalen. Daarnaast is het mogelijk om toeslagen te krijgen op basis van overwerk. Deze toeslag komt bovenop het (minimum) brutoloon, waardoor het geen onderdeel is van het bruto loon. Indien je in de avonden of de weekenden werkt heb je waarschijnlijk recht op deze toeslag, waardoor je salaris wat hoger uit zal vallen.

Loon en onregelmatige werktijden

Daarnaast kun je in een aantal gevallen rekenen op een toeslag, omdat je onregelmatige werktijden hebt. Dat zorgt ervoor dat men een groter beroep zal doen op je flexibiliteit, waardoor daar een financiële vergoeding tegenover staat. Dit zorgt ervoor dat je net wat meer kunt verdienen, al dien je er aan de andere kant bijvoorbeeld je nachtrust voor in te leveren. Ook wanneer je wachtdienst hebt is daar over het algemeen geld voor beschikbaar. Zo kan je loon uit een aantal verschillende onderdelen bestaan, waarbij er door werkgevers doorgaans gesproken wordt over het brutoloon, omdat men dat uit dient te betalen.

Prestatiebeloningen

In een aantal gevallen kunnen prestatiebeloningen mee worden genomen om te bepalen of je het minimumloon verdient. Het is dan wel van belang om een regeling te hebben met je werkgever, die bijvoorbeeld aangeeft op welke manier er om dient te worden gegaan met fooien die er worden gegeven. Zo weet je goed waar je aan toe bent en zorg je ervoor dat je uiteindelijk in ieder geval het minimum (jeugd)loon 2013 zal ontvangen. Dit is iets waar werkgevers zich aan dienen te houden, waardoor je er werk van dient te maken op het moment dat je niet aan de genoemde bedragen komt.

Het Verschil tussen het Brutoloon en het Nettoloon

Op het brutoloon worden door de werkgever (verplicht) belastingen, sociale premies en een bijdrage aan de zorgverzekeringswet ingehouden. De belastingen die hierop worden ingehouden kunnen voor velen later in het jaar worden teruggevraagd wanneer je gedurende het jaar minder dan 1987 euro aan belastingen hebt afgedragen. De sociale premies die op het brutoloon worden ingehouden kunnen helaas niet teruggevraagd worden. De premies die worden geheven zijn voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen die ervoor zorgen mensen die zonder baan (komen te) zitten toch een inkomen hebben. De bijdrage aan de zorgverzekeringswet is inkomensafhankelijk. Wanneer je het minimumloon of een loon net daarboven verdient zal je deze bijdrage waarschijnlijk niet hoeven te betalen.

Toeslagen

Vakantiebijdrage – De verplichte vakantiebijdrage bedraagt minimaal 8% van het brutoloon. Deze bijdrage zit niet verwerkt in het minimum brutoloon, maar komt daar dus bovenop.
Overwerk – Inkomsten uit overwerk tellen niet mee voor de bepaling van het minimumloon. Deze inkomsten komen dus bovenop het (minimum) brutoloon.

Inbegrepen in het Minimumloon & Minimum Jeugdloon

Wanneer je na wilt gaan of je minsten het minimum jeugdloon of minimumloon verdien moet je onderstaande posten bij elkaar optellen.
Loon
Het basis loon dat in uw contract staat neemt je als basis waarboven op je toeslagen kunt bijrekenen om na te gaan of je minstens het minimumloon verdient.
Prestatietoeslagen, onregelmatige werktijden en wachtdienst.
De inkomsten die je hiermee verkrijgt maken deel uit van het loon dat je mag meerekenen om na te gaan of je minstens het minimumloon verdient.
Prestatiebeloningen.
Wanneer u prestatiebeloningen of beloningen van derden (zoals klanten die fooi geven) krijgt dan kan je deze meerekenen om na te gaan of je minstens het minimumloon verdient. Voor fooien e.d. moet er wel een regeling zijn met je werkgever.

Wanneer je het idee hebt dat je minder dan het minimumloon verdient is het verstandig om hierover de praten met je werkgever. Als jullie er samen niet uitkomen kan je de zaak aankaarten bij de arbeidsinspectie, dit kan ook anoniem.

Succes op het werk!
Voor vragen, toevoegingen of andere opmerkingen kan je onderstaand formulier gebruiken.
Wanneer je wilt weten wat precies het verschil is tussen bruto en netto en hoeveel jouw brutoloon netto zal bedragen raden we je aan om contact op te nemen met de belastingtelefoon, wij kunnen het antwoord namelijk NIET geven! De gegevens van de gratis Belastingtelefoon.