Jaaropgave

Jaaropgave wordt door de werkgever vaak in het eerste kwartaal in het nieuwe kalander jaar verstrekt van de vorige kalenderjaar. De jaaropgave wordt ook wel jaaropgaaf genoemd. Wanneer uw contract is beëindigd krijgt u ook een jaaropgave. De jaaropgave is een overzicht van het totaal gewerkte dagen van het hele jaar. Loonheffing, korting en dergelijke worden ook staat ook in de jaaropgave. De jaaropgave dient dan ook vaak voor het invullen van de belastingaangifte omdat alles duidelijk en overzichtelijk is weergegeven.

De werkgever of instantie waarvoor u werkt in conform Artikel 28 sub d van de Wet op loonbelasting verplicht om binnen redelijke termijn de jaaropgave te verstrekken. Echter, er staan geen sancties op wanneer u werkgever de jaaropgave niet verstrekt. De gegevens die op de jaaropgaaf staan kunt u 1 op 1 invullen op de belastingaangifte.

De bank wil vaak meerdere jaaropgaven zien om te beoordelen wat uw hypotheekbedrag kan zijn. Zoals eerder gezegd staat alle belangrijke gegevens die u nodig bent op de jaaropgave. Bewaar deze dan ook goed er zorg ervoor dat u het ook altijd bij de hand heeft. Het is namelijk voor de werkgever niet altijd even makkelijk om een kopie te verstrekken. Slim idee is dat u de opgaven inscant en deze vervolgens naar uzelf toe mailt. Zet in de titelbalk het jaartal zodat u middels de zoekfunctie uw opgave altijd digitaal en bij de hand heeft.

Bent u de jaaropgave kwijt of heeft u deze überhaupt nooit gekregen? Licht dat uw werkgever in het leg het verzoek bij hem neer om alsnog een jaaropgave te verstrekken. Dit is vaak geen enkel probleem voor het bedrijf.

Ga naar de website van de Belastingdienst voor Rekenhulp toetsingsinkomen met het invullen van de jaaropgaaf, pensioenfonds.