Vakantiegeld

U hebt als werknemer recht op 8% vakantietoeslag van uw bruto jaarsalaris. Dit noemen wij vakantiegeld. Uw vakantiegeld wordt berekend over het ontvangen loon. Andere betalingen zoals bonussen tellen niet mee. Wat ook niet meetelt voor de totstandkoming van uw vakantiegeld is diverse winstuitkeringen, eindejaarsuitkering en/of overwerk. Echter, in uw cao kan hierover afspraken zijn gemaakt. Het is altijd raadzaam om uw cao-voorwaarden te bestuderen om erachter te komen of hiervoor regelingen zijn getroffen. Vanzelfsprekend is uw werkgever verplicht zich aan de cao regels te houden. Uw vakantiegeld wordt meestal 1 keer per jaar uitbetaald. Controleer dit of dit ook in uw arbeidsovereenkomst en/of in uw cao is vermeld. Vrijwel op iedere loonstrook kunt u uw vakantiegeld bijhouden. U ziet iedere maand het bedrag omhoog gaan.

Vakantiedagen

Iedereen die werkt heeft ook recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Vakantiegeld is zoals gezegd 8% van het loon dat u ontvangt. Deze 8% is tevens het minimum percentage want u als vakantieloon moet ontvangen. Verschillende cao’s bieden meer dan het wettelijk minimum van 8%. Tijdens uw vakantie krijgt u doorbetaald. Wanneer u voor 38 uur werkt hebt u recht op 20 keer 7,6 vakantie-uren.

AOW-vakantiegeld

De ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de instanties die alles regelen omtrent werkgelegenheid en sociale stelsels. Zo is er ook sprake van de AOW-vakantiegeld. Wilt u vakantie geld berekenen ten tijde van uw AOW? Dat kunt u als volgt doen. De AOW-pensioenen zijn op nettobasis gekoppeld aan het wettelijk minimumloon van de mensen die in loondienst werken. Zodra er aanpassingen plaatsvinden in het nettominimumloon dan worden de AOW-pensioenen ook aangepast. Nettopensioenen worden vervolgens gebruteerd met de loonheffing en de ziekenfondspremie. Let wel, gebruteerd wordt met de loonheffing zonder rekenschap te houden met fiscale ouderenaftrek. Het ontvangen netto pensioen ligt hoger dat het netto pensioen volgens de wettelijke berekening. De brutering vindt plaats bij ziekenfondspremies ongeacht of iemand wel of niet is verzekerd op grond van de Ziekenfondswet. Op deze wijze komt bruto AOW-pensioen tot stand. Dit valt eveneens onder de ministeriƫle regelingen. De bruto vakantiegeld -uitkering van het wettelijk minimumloon bedraagt 8% van het bruto minimumloon. Deze aanpassingen zal op basis van de loonindex tot stand komen.