Loonbelasting berekenen

Wilt u de loonbelasting berekenen? Dit sluit aan bij het berekenen van uw loon, aangezien u op deze manier na kunt gaan waar het verschil tussen uw brutoloon en het nettoloon vandaan komt. U betaalt over het bruto loon een deel loonbelasting, dat de werkgever automatisch inhoudt en over zal maken naar de Belastingdienst.

Netto loon berekenen

Wilt u uw netto loon berekenen op basis van het bruto loon? U kunt dit automatisch doen met onze handige tool, of eerst de loonbelasting berekenen en dit bedrag vervolgens van het bruto loon afhalen. Verdient u bijvoorbeeld €2.500 per maand bruto? Dan gaat daar ongeveer €656 aan loonbelasting vanaf. U krijgt een arbeidskorting van ongeveer €143 per maand. Deze bedragen maken het mogelijk om van het bruto loon dat u verdient tot het netto loon te komen. U kunt op die manier stap voor stap uw loon berekenen en zelf nagaan wat u bijdraagt aan de algemene middelen in Nederland.

Geboortedatum, tabel en heffingskorting

U kunt uw loonbelasting en uiteindelijk uw loon berekenen door in ieder geval uit te gaan van het jaar waarover u de berekening wilt uitvoeren en uw geboortejaar aan te geven. Vervolgens kiest u voor de witte of de groene tabel, op basis van wat uw contract of de CAO waar u onder valt aangeeft. Geef tenslotte aan of er sprake is van loonheffingskorting, of dat u daar geen gebruik van maakt bij de werkgever waarvan u het loon wilt berekenen.

Loontijdvak en loon per kwartaal

Vervolgens kunt u aangeven wat het loontijdvak is, bijvoorbeeld een betaling per maand, per kwartaal of per jaar. Dit is ook iets dat u bij uw werkgever na kunt gaan, om tot de juiste berekening van de loonbelasting en het loon te komen. Aan de hand van het loon dat u per tijdvak ontvangt heeft u de mogelijkheid om op basis van het bruto bedrag na te gaan wat u dient af te dragen aan belastingen en premies. Dit gebeurt overigens automatisch via uw werkgever zonder dat u daar wat van merkt, zodat u daar zelf in ieder geval geen omkijken naar heeft.