Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding: de nieuwe regels
Ontslagvergoeding, sinds 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoeding, is een geldbedrag dat men onder bepaalde omstandigheden krijgt bij ontslag.

Ontslagvergoeding of gouden handdruk?

Ontslag is zelden een leuke ervaring. Tot voor kort kon men in sommige gevallen een ontslagvergoeding krijgen. Dit noemt men in het geval van hoger personeel en directieleden ook wel een gouden handdruk. De gouden handdruk wordt vaak als buitensporig gezien en heeft door de jaren heen een negatieve bijklank gekregen. Maar een ontslagvergoeding is aan bepaalde regels gebonden die bovendien in 2015 zijn veranderd. Er zijn een aantal omstandigheden waarbij de kans op een vergoeding wordt vergroot. Dit zijn onder andere:
– Een lang onbepaald dienstverband
– U bent een oudere werknemer
– Het ontslag is niet verwijtbaar
– De werkgever wil graag het dienstverband beĆ«indigen
– Onzorgvuldig gedrag van de werkgever
– Een onberispelijke staat van dienst

Kantonrechterformule en transitievergoeding

Voorheen bestond er geen wettelijk recht op ontslagvergoeding. Sinds 1 juli 2015 is de zogenaamde transitievergoeding echter van kracht. Deze vervangt grotendeels de zogenaamde kantonrechterformule. Met deze formule konden kantonrechters op eenvoudige wijze een ontslagvergoeding berekenen. De formule is A (aantal gewogen dienstjaren) x B (maandelijkse beloning) x C (correctiefactor). De kantonrechterformule bestaat nog steeds voor de gevallen dat een werkgever geen overtuigende onderbouwing kan overleggen voor ontslag. De transitievergoeding is over het algemeen lager dan de kantonrechterformule maar heeft als belangrijk voordeel dat hij vrijwel altijd wordt toegewezen. De transitievergoeding is van kracht bij een dienstverband van minimaal twee jaar. Er geldt ook een minimale ondergrens voor de transitievergoeding. De basis voor de eerste tien dienstjaren is een opbouw ter grootte van 1/3 van het maandsalaris per jaar. Daarna geldt een opbouw van de helft van het maandsalaris per jaar.

Regels en bepalingen

Transitievergoedingen lijken eenvoudiger van opzet dan de ontslagvergoeding. Toch moet men rekening houden met een aantal bepalingen. Zo vervalt het recht op vergoeding wanneer ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag (denk hierbij aan diefstal of het schenden van contractueel vastgelegde gedragsregels.) Wie ouder is dan 50 jaar heeft recht op een hogere transitievergoeding, namelijk van een maandsalaris per jaar (vanaf de vijftigste verjaardag.) Maar deze hogere vergoeding is alleen geldig wanneer men bij een bedrijf werkt met meer dan 25 werknemers. Ook is belangrijk om te weten welke loonbestanddelen (bijvoorbeeld provisie of bonussen) meetellen bij berekening van een transitievergoeding. Er zijn online handige rekentools te vinden waarin precies de gegevens kunnen worden ingevuld die van toepassing zijn op de persoonlijke situatie.