Wat is AOW en wat zijn de bedragen dit jaar?

Wat is AOW en wat zijn de bedragen voor 2023? AOW is het basispensioen van de overheid. U krijgt deze vanaf een bepaalde AOW-leeftijd als u in Nederland woont of werkt.

AOW is de Algemene Ouderdomswet, een stelsel van basisinkomensverzekering in Nederland. De AOW is een verplichte verzekering die iedereen betaalt die in Nederland werkt. De AOW wordt betaald door werknemers en werkgevers. In Nederland wordt de AOW geregeld door de overheid.

Door de AOW krijgen mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een inkomen dat gebaseerd is op hun leeftijd en tijd die ze in Nederland hebben gewoond. De AOW is een van de meest belangrijke sociale verzekeringen in Nederland.

De leeftijd waarop mensen AOW kunnen ontvangen is in Nederland vanaf 67 jaar. Als u jonger bent dan 67 jaar, kan uw een AOW ontvangen wanneer u minstens 5 jaar in Nederland hebt gewoond. Als u ouder bent dan 67 jaar en minder dan 5 jaar in Nederland heb gewerkt gewoond, dan kan u een vervangend inkomen ontvangen dat geregeld is door de overheid.

Mensen kunnen hun AOW-inkomen aanvullen door middel van een aanvullende verzekering, zoals de Anw-uitkering. De Anw-uitkering is een verzekering die jongere mensen kunnen afsluiten om hun inkomen aan te vullen als ze ouder worden.

Verder kunnen mensen ook een aanvullende verzekering afsluiten, zoals pensioenverzekeringen. Er zijn verschillende soorten pensioenverzekeringen, zoals een spaar- of beleggingspensioen. Deze verzekeringen kunnen worden gebruikt om het inkomen aan te vullen als u ouder wordt.

De AOW is een goede manier om ervoor te zorgen dat mensen in Nederland hun inkomen kunnen aanvullen als ze ouder worden. Het is belangrijk dat mensen hun AOW-inkomen aanvullen door middel van een aanvullende verzekering, zodat ze hun inkomen kunnen aanvullen als ze ouder worden.

Wat wordt de AOW per 1 januari 2023?
De AOW-leeftijd stijgt per 1 januari 2023 naar 67 jaar en 3 maanden. Dit betekent dat mensen die op dat moment 67 jaar en 3 maanden oud zijn, de AOW ontvangen. Mensen die jonger zijn dan 67 jaar en 3 maanden, moeten 5 jaar in Nederland hebben gewoond om de AOW te ontvangen.

Wat zijn de AOW bedragen in 2023?

1 Alleenstaande
Totaalbedrag met heffingskorting: € 1.430,90 (zonder: € 1.430,80)
Bedrag loonheffing met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 271,42)
Inbreng Zvw met heffingskorting: € 77,69 (geen: € 77,69)
Nettobedrag met heffingskorting verhoogd met € 91,59 tot: € 1.353,11 (in plaats van € 1.261,52)
Geen heffingskorting: € 1081,69

Het totaalbedrag is inclusief een AOW-inkomensaanvulling van € 5,00 (in plaats van € 26,38) en exclusief vakantiegeld. De vakantiebijslag bedraagt ​​€ 71,77 samengesteld per maand en wordt uitbetaald in mei.

2 Gehuwd of samenwonend: beide AOW
Totaalbedrag met heffingskorting: € 973,86 (zonder: € 973,86)
Bedrag loonheffing met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 184,92)
Inbreng Zvw met heffingskorting: € 52,88 (zonder: € 52,88)
Nettobedrag met heffingskorting verhoogd van € 57,10 naar € 920,98 (in plaats van € 863,88)
Geen heffingskorting: € 736,06

Het totaalbedrag is inclusief een AOW-inkomensaanvulling van € 5,00 (in plaats van € 26,38) en exclusief vakantiegeld. De vakantiebijslag bedraagt ​​€ 51,25 samengesteld per maand en wordt in mei uitbetaald.

3 Gehuwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen wettelijk pensioen, u krijgt de toeslag niet
Bekijk: 2 Trouwen of samenwonen zijn beide AOW

4 Gehuwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen pensioen, u krijgt volledige subsidie

Totaalbedrag met heffingskorting: € 1.942,72 (zonder: € 1.942,72)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 85,75 (zonder: € 369,-)
Bijdrage Zvw (5,43%) met heffingskorting: € 105,48 (geen: € 105,48)
Nettobedrag met heffingskorting verhoogd van € 126 naar € 1751,49 (in plaats van € 1625,49)
Geen heffingskorting: € 1.468,24

Het totaalbedrag is inclusief een AOW-inkomensaanvulling van € 5,00 (in plaats van € 26,38) en exclusief vakantiegeld. De vakantiebijslag bedraagt ​​€ 102,50 samengesteld per maand en wordt uitbetaald in mei.

LET OP: Dit bedrag geldt alleen voor iedereen die sinds 2015 AOW-aanvulling heeft ontvangen. Inmiddels is de regeling achterhaald: nieuwe AOW-ers met een jongere partner krijgen de toeslag niet meer. Tot 2015 kunt u naast de AOW een aanvulling krijgen als uw partner geen AOW heeft ontvangen en te veel verdient. Krijgt u nog zo’n subsidie? Dan heeft u in principe recht op de voorwaarde dat uw jonge partner niet te veel verdient.

5 Gehuwd of samenwonend: echtgenoot heeft nog geen pensioen ontvangen, toeslag is verminderd met 10%
Per 1 augustus 2011 is de subsidie verlaagd met maximaal 10% voor huishoudens met een cumulatief inkomen van minimaal € 3.384,44 samengesteld per maand.

Totaalbedrag met heffingskorting: € 1.845,83 (zonder: € 1.845,83)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 66,25 (zonder: € 351,08)
Inbreng Zvw met heffingskorting: € 100,22 (geen: € 100,22)
Nettobedrag met heffingskorting verhoogd van € 119,86 naar € 1.679,36 (in plaats van € 1.559,50)
Geen heffingskorting: € 1.394,53

Het totaalbedrag is inclusief een AOW-inkomensaanvulling van € 5,00 (in plaats van € 26,38) en exclusief vakantiegeld. Het vakantieloon bedraagt ​​€ 97,38 samengesteld per maand en wordt in mei uitbetaald.

Veelgestelde vragen over AOW
Wat mag u bijverdienen als u AOW en pensioen hebt? Als u AOW en pensioen heeft, mag u een kleine bijverdienste hebben. Er zijn geen specifieke regels voor het bijverdienen bij AOW en pensioen. De belastingdienst raadt aan om uw bijverdiensten te vermelden in de aangifte inkomstenbelasting, zodat u geen boete krijgt als u meer bijverdient dan wettelijk is toegestaan. Het is belangrijk om uw bijverdiensten goed te vermelden in de aangifte. Als u meer bijverdient dan toegestaan, kan u ook worden gekort op uw AOW-uitkering.

Wat zijn de betaaldagen van AOW in 2023?
De betaaldata van de AOW voor 2023 zijn:

23 januari
23 februari
23 maart
24 april
23 mei (met vakantiegeld)
22 juni
24 juli
23 augustus
21 september
23 oktober
23 november
20 december

Wat is het gemiddelde netto inkomen van een gepensioneerde?
Het gemiddelde netto inkomen van een gepensioneerde in Nederland is ongeveer €1.700 per maand. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd, de hoogte van de AOW-uitkering, het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt, en eventuele aanvullende verzekeringen.

Heeft u recht op AOW als u nooit gewerkt heeft?
U heeft geen recht op AOW als u nooit gewerkt heeft. Om recht te hebben op AOW moet u minstens 5 jaar in Nederland hebben gewoond en minimaal 5 jaar in Nederland gewerkt hebben. Om recht te hebben op AOW moet u ook de AOW-leeftijd hebben bereikt.