Netto salaris berekenen per belastingschaal

Netto salaris berekenen per belastingschaal? Wilt u het netto salaris berekenen? U kunt daarvoor gebruik maken van de verschillende belastingschalen, die we in Nederland hanteren. Des te meer u verdient, des te meer belasting u betaalt en des te minder er netto over zal blijven van het salaris dat u bruto ontvangt.

Belastingschalen in Nederland

We hanteren in Nederland een belastingstelsel met 4 verschillende schalen, al zijn het er qua percentages eigenlijk 3. In de eerste schaal betalen we ongeveer 37% belasting, in de tweede schaal is dat 42% en in de derde schaal betalen we 52% belasting. Des te meer we verdienen, des te groter het deel van onze inkomsten dat we aan inkomstenbelasting af dienen te dragen aan de staat. U kunt een netto salaris berekenen per belastingschaal, om na te gaan wat er netto over zal blijven van een laag, gemiddeld of een hoog bruto inkomen.

Progressief stelsel
We maken in Nederland gebruik van een progressief belastingstelsel. Dit betekent dat we automatisch meer betalen naarmate we meer verdienen, maar ook het percentage op zal lopen. Hierdoor blijft er netto steeds een beetje minder over van het salaris, dat we bruto ontvangen. U kunt het netto salaris berekenen binnen de lage, de gemiddelde en de hoge belastingschaal, om zelf na te gaan wat het voor u zou betekenen op het moment dat u meer zou gaan verdienen. Een extra euro bovenop een laag inkomen levert u netto meer op dan een extra euro bovenop een hoog inkomen.

Netto salaris berekenen

U kunt uw netto salaris berekenen door uit te gaan van uw bruto salaris en daar vervolgens de belastingen af te halen. U betaalt in de eerste schaal vooral sociale premies, vervolgens ook belastingen en u kunt dit aan de andere kant verminderen met aftrekposten zoals de heffingskorting. Wat dat betreft kunt u online zelf uw netto salaris berekenen en kunt u ook alvast nagaan wat een flinke loonsverhoging netto op zou leveren. Ga op die manier na wat u nu verdient en wat u wellicht in de toekomst kunt verdienen, zodat u weet waarvoor u het doet.