Salaris Berekenen

Hoe wordt het bruto netto maandsalaris berekend? Welke percentage van je salaris moet je aanhouden om het netto salaris te berekenen?

Bruto Netto Salaris
Het salaris dat je met je werkgever hebt afgesproken als vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden wordt brutoloon genoemd. De werkgever is verplicht is om op het brutoloon premies en belastingen in te houden en deze af te dragen.

Dit zijn inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het gedeelte salaris dat overblijft en op jouw rekening gestort wordt is het nettoloon.

Inkomstenbelasting en belastingschijven

In Nederland is iedereen  een inkomen verdient verplicht om hierover belasting te betalen aan de Nederlandse overheid. Het belastbaar inkomen uit werk en woning alsmede je vakantiegeld valt in box 1 van ons boxenstelsel. Box 1 is verdeeld in 4 schijven (sinds 2001). Om het salaris te berekenen wordt elk deel van het inkomen binnen een schijf belast tegen een ander tarief. Dit is een oplopend tarief, hierbij geldt hoe hoger het inkomen, hoe hoger het percentage dat gebruikt wordt om het salaris te berekenen. Voor mensen van 65 en ouder geldt in de schijven 1 en 2 een lager heffingspercentage.

Hoe moet deze tabel gelezen worden?

Over de eerste € 18.218 betaal je 33,45% belasting. Over de volgende € 14.520 (vanaf € 18.218 tot en met € 32.738) wordt 41,95% belasting geheven. Vervolgens over € 21.629 betaal je 42% belasting. Het resterende belastbaar inkomen, dus elke euro boven € 54.367 euro, wordt belast met 52%.

Om het salaris te berekenen is goed om te weten dat je niet over het gehele inkomen belasting hoeft te betalen. Door aftrek van de wettelijke heffingskorting en arbeidskorting is het feitelijke percentage iets lager.