Minimum Jeugdloon

Als u jonger bent dan 23 jaar dan is het wettelijk minimum jeugdloon voor u van toepassing. Uiteraard is naarmate u ouder wordt uw loon mee stijgt tot 23 jaar. Iedere werkgever is verplicht het wettelijke minimum jeugdloon te hanteren. Vanaf de dag dat u jarig bent geweest treedt het uurtarief voor u in werking welke gekoppeld is aan uw leeftijd. U begint dus de dag nadat u jarig bent geweest meer te verdienen. Het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon is tweemaal per jaar onderhavig aan aanpassingen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de cao-lonen. De aanpassingen vinden ieder jaar plaats op 1 januari en op 1 juli.

Waarom stijgt het minimum jeugdloon? Dat is op zich simpel. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de (algemene) kosten stijgen. Alles wordt steeds een beetje duurder en inflatie speelt daarbij ook nog eens een rol. Hoewel de loogstijginningen ieder jaar zeer beperkt is. Vaak zijn dit enkele centen per uur. Dit resulteert uiteindelijk dat u enkele euro’s meer op uw salarisstrook hebt staan. De stijging is weliswaar zeer beperkt maar is wel belangrijk voor de algehele loonstijging. Zoals gezegd vindt de loonaanpassingen tweemaal per jaar en ieder jaar plaats.

Minimum Jeugdloon na 1 Juni

Leeftijd Loon per dag Loon per week Loon per maand
23 jaar of ouder €69,01 €345,05 €1.495,20
22 €58,66 €293,30 €1.20,90
21 €50,03 €250,15 €1.084,00
20 €42,44 €212,20 €919,55
19 €36,23 €181,15 €785,00
18 31,40 €157,00 €680,30
17 €27,26 €136,30 €590,60
16 €23,81 €119,05 €515,85
15 €20,70 €103,50 €448,55

Minimum Jeugdloon voor 1 Juni

Leeftijd Per Maand Per Week Per Dag
23 jaar en ouder 1.477,80 341,05 68,21
22 jaar 1.256,15 289,90 57,98
21 jaar 1.071,40 247,25 49,45
20 jaar 908,85 209,75 41,95
19 jaar 775,85 179,05 35,81
18 jaar 672,40 155,20 31,04
17 jaar 583,75 134,70 26,94
16 jaar 509,85 117,65 23,53
15 jaar 443,35 102,30 20,46

Het bruto minimum jeugdloon per uur

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar of ouder €9,58 €9,08 €8,63
22 jaar €8,15 €7,72 €7,33
21 jaar €6,95 €6,58 €6,25
20 jaar €5,89 €5,58 €5,31
19 jaar €5,03 €4,77 €4,53
18 jaar €4,36 €4,13 €3,93
17 jaar €3,79 €3,59 €3,41
16 jaar €3,31 €3,13 €2,98
15 jaar €2,88 €2,72 €2,59

Minimum jeugdloon
Het minimum jeugdloon wordt twee keer per jaar aangepast. Heb jij een bijbaantje? Controleer dan zeker het minimum jeugdloon! Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het minimum jeugdloon, het minimumloon in het algemeen, bruto-netto omrekening, vakantiewerk, fulltime en parttime werken en meer zaken die hiermee samenhangen. In ons land bestaat er een minimum jeugdloon voor jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 23 jaar. Voor elk jaar dat iemand ouder wordt, wordt het minimum jeugdloon hoger. Vanaf de dag dat iemand verjaart, verdient iemand dus standaard een bepaald bedrag bovenop het bedrag van het voorgaande jaar. Het minimum jeugdloon in 2013 is voor jongeren van 15 jaar 443,35 euro en voor jongeren van 23 jaar 1477,80 euro per maand, bij een volledige betrekking.

Aanpassing
Het minimum jeugdloon en het algemene minimumloon worden tweemaal per jaar gewijzigd, op basis van veranderingen in de cao-lonen. Het minimum jeugdloon wordt elk jaar op 1 januari en op 1 juli gewijzigd. Aanpassingen zijn nodig gezien de economische situatie om de lonen enigszins gelijk te laten lopen met een algemene stijging van de kosten van levensonderhoud. De wijzigingen worden gemaakt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau over de loonstijgingen.

Opbouw minimumloon
Het minimumloon is opgebouwd uit een basisloon, toeslagen, bonussen en beloningen van derden. Zaken als onregelmatige werktijden, ploegendienst, tips en fooien zijn allemaal inbegrepen bij het minimumloon en dus ook het minimum jeugdloon. Bijzondere toeslagen en uitkeringen zoals vakantietoeslag, overwerk en winst- en eindejaarsuitkeringen zijn er echter niet bij inbegrepen.

Klik hier voor het bruto minimum jeugdloon per uur.

Overheid
De hoogte van het minimum jeugdloon wordt gereguleerd door de overheid. Op basis van diverse maatstaven worden de bedragen elk jaar tweemaal vastgesteld. Werkgevers worden ook streng aan de minimumlonen gehouden. Ze zijn allemaal verplicht hun werknemers minimaal het minimum jeugdloon uit te betalen. Werknemers hebben wettelijk recht op dit inkomen. Bij overtreding van de wet door een werkgever loopt die het risico op forse straffen. Voor werknemers is het goed om zich bewust te zijn van het bestaan van het minimumloon en voor jongeren voor het bestaan van het minimum jeugdloon, zodat problemen tussen werkgevers en werknemers voorkomen worden.

Op deze website kunt u alles vinden over het minimum jeugdloon, het minimumloon voor volwassenen, omrekening van bruto naar netto loon, vakantiegeld en over randzaken die ermee te maken hebben. We nodigen u uit verder te lezen en als u meer informatie nodig heeft, kunt u ons een e-mail sturen: info@minimumloon.nl