Minimum Jeugdloon

Minimum Jeugdloon van dit jaar weten?
Wilt u het minimum jeugdloon weten? Of ben je benieuwd naar het minimum jeugdloon per uur, per week, per maand of per jaar? Wij beschikken over de complete tabellen die je er alles over vertellen, net als over aanvullende informatie waar je uitstekend gebruik van kunt maken. Uiteraard heb je de mogelijkheid om het jeugdloon met het algemene minimumloon te vergelijken, waardoor je voor iedere leeftijd precies weet wat je minimaal dient te verdienen wanneer je in dienst gaat bij een bedrijf. Men heeft het minimum jeugdloon voor ieder half jaar.

Minimum jeugdloon

Het minimum jeugdloon zijn voor mensen van 15 jaar tot 23 jaar. Kijk op de pagina Minimum jeugdloon om te kijken wat uw minimumloon per uur, per dag, per week en per maand is. Kijk ook welke cao voor u van toepassing is en vraag uw werkgever waaruit uw bruto lasten bestaan. Het wettelijke vastgestelde minimumloon geldt voor iedere werknemer die in Nederland werkzaam is. De minimumlonen worden twee keer per jaar gewijzigd. Deze wijzigen zijn mede onderhevig aan wijzigingen en ontwikkelingen van de cao-lonen. Check het minimumloon.

Minimum jeugdloon

Het minimum jeugdloon hangt sterk af van de leeftijd die je op dit moment hebt. Je kunt vanaf je 15e jaar gaan werken, al zal je op die leeftijd maar een paar euro per uur verdienen. Zodra je ouder wordt gaat dat langzaam oplopen, om uiteindelijk uit te komen bij het minimumloon dat je als 23-jarige dient te verdienen. Dat bedrag is gelijk aan het minimale loon voor volwassenen. Op die manier loopt het salaris langzaam op wanneer je ouder wordt, om vervolgens eventueel in hogere schalen terecht te komen en meer te gaan verdienen dan het minimumloon.
Het minimum jeugdloon wordt bepaald op urenbasis, waarbij men rekening houdt met een werkweek die bestaat uit 40 uur. Dat is de standaard in Nederland, al zijn er ook bedrijven die maar 38 uur per week werken, of maar 36 uur betaald werk verrichten. In die gevallen is het minimum jeugdloon per uur net wat hoger, om ervoor te zorgen dat de opbrengsten per week, per maand en per jaar gelijk zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat je op een jaarlijkse basis het minimumloon zal ontvangen, zodat je kan voorzien in je levensbehoeften.

Minimumloon

Minimumloon is wettelijk vastgelegd. Bedrijven en werkgevers zijn verplicht het minimumloon uit te betalen voor de uren dat u gewerkt heeft. Deze regeling is mede vastgesteld om werknemers te beschermen. Daar komt bij dat er ook een minimumjeugdloon voor jongere werknemers is vastgesteld. Voor de exacte minimumloon en minimumjeugdloon bedragen kijkt u op de minimum jeugdloon pagina. Hier vindt u de minimumloon bedragen die u minimaal behoort te verdienen. Het minimumloon bestaat uit het basisloon met toeslagen. Toeslagen kan per branche verschillen. Hierbij kunt u denken aan onregelmatige werktijden. Hierbij heeft u recht op een toeslag omdat u op onregelmatige tijden werkt. Overwerk is niet inbegrepen bij het minimumloon. Standaard worden uren in rekening gebracht en de betalingstermijnen zijn per week, maand of om de 4 weken. Zoals gezegd zijn een aantal zaken niet bij het minimumloon inbegrepen. De inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon zijn onder andere; geld uit overwerk, bonussen, de bijdrage in de ziektekosten. Kosten die u voor uw werk moet maken is ook niet inbegrepen.

Bruto, netto & toeslagen

Het minimum jeugdloon wordt aangegeven in bruto bedragen, aangezien dat de bedragen zijn die de werkgevers uit dienen te betalen. Indien je het minimumloon verdient zal er weinig verschil tussen de bruto lonen en de netto lonen zitten, helemaal wanneer je gebruik kunt maken van de heffingskorting. Je krijgt het brutoloon dan praktisch helemaal op je rekening gestort, waardoor het aan het eind van het jaar niet nodig is om een deel van de opbrengsten terug te vragen. Indien je netto loon een stuk lager ligt dan je bruto loon heb je waarschijnlijk wel de mogelijkheid om dit te doen. Ga naar verschil bruto en netto toeslagen of voor vragen over de hoogte van het netto loon verwijzen we je echter naar de belastingtelefoon.
Daarnaast kan er sprake zijn van diverse toeslagen, waardoor het bruto loon hoger wordt. Dit is onder andere het geval bij de vakantiebijdrage, die minimaal 8% van het brutoloon dient te bedragen. Daarnaast gelden er diverse andere toeslagen, waar je wellicht recht op hebt. Indien dat het geval is heb je de mogelijkheid om meer te verdienen dan het minimumloon, waardoor je meer loon zal ontvangen en je meer leuke dingen kunt doen. Wij sommen de toeslagen voor je op, waardoor je zelf kunt bepalen waar je recht op hebt met betrekking tot het netto- en brutoloon en de toeslagen die er gelden.

Bekijk wat u netto overhoudt met onze bruto naar netto salarismodule op: bruto naar netto berekenen
Als u jonger bent dan 23 jaar dan is het wettelijk minimum jeugdloon voor u van toepassing. Uiteraard is naarmate u ouder wordt uw loon mee stijgt tot 23 jaar. Iedere werkgever is verplicht het wettelijke minimum jeugdloon te hanteren. Vanaf de dag dat u jarig bent geweest treedt het uurtarief voor u in werking welke gekoppeld is aan uw leeftijd. U begint dus de dag nadat u jarig bent geweest meer te verdienen. Het minimumloon alsmede het minimum jeugdloon is tweemaal per jaar onderhavig aan aanpassingen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de cao-lonen. De aanpassingen vinden ieder jaar plaats op 1 januari en op 1 juli.

Waarom stijgt het minimum jeugdloon? Dat is op zich simpel. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de (algemene) kosten stijgen. Alles wordt steeds een beetje duurder en inflatie speelt daarbij ook nog eens een rol. Hoewel de loogstijginningen ieder jaar zeer beperkt is. Vaak zijn dit enkele centen per uur. Dit resulteert uiteindelijk dat u enkele euro’s meer op uw salarisstrook hebt staan. De stijging is weliswaar zeer beperkt maar is wel belangrijk voor de algehele loonstijging. Zoals gezegd vindt de loonaanpassingen tweemaal per jaar en ieder jaar plaats.

Minimum Jeugdloon na 1 Juni

Leeftijd Loon per dag Loon per week Loon per maand
23 jaar of ouder €69,01 €345,05 €1.495,20
22 €58,66 €293,30 €1.20,90
21 €50,03 €250,15 €1.084,00
20 €42,44 €212,20 €919,55
19 €36,23 €181,15 €785,00
18 31,40 €157,00 €680,30
17 €27,26 €136,30 €590,60
16 €23,81 €119,05 €515,85
15 €20,70 €103,50 €448,55

Minimum Jeugdloon voor 1 Juni

Leeftijd Per Maand Per Week Per Dag
23 jaar en ouder 1.477,80 341,05 68,21
22 jaar 1.256,15 289,90 57,98
21 jaar 1.071,40 247,25 49,45
20 jaar 908,85 209,75 41,95
19 jaar 775,85 179,05 35,81
18 jaar 672,40 155,20 31,04
17 jaar 583,75 134,70 26,94
16 jaar 509,85 117,65 23,53
15 jaar 443,35 102,30 20,46

Het bruto minimum jeugdloon per uur

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar of ouder €9,58 €9,08 €8,63
22 jaar €8,15 €7,72 €7,33
21 jaar €6,95 €6,58 €6,25
20 jaar €5,89 €5,58 €5,31
19 jaar €5,03 €4,77 €4,53
18 jaar €4,36 €4,13 €3,93
17 jaar €3,79 €3,59 €3,41
16 jaar €3,31 €3,13 €2,98
15 jaar €2,88 €2,72 €2,59

Minimum jeugdloon
Het minimum jeugdloon wordt twee keer per jaar aangepast. Heb jij een bijbaantje? Controleer dan zeker het minimum jeugdloon! Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het minimum jeugdloon, het minimumloon in het algemeen, bruto-netto omrekening, vakantiewerk, fulltime en parttime werken en meer zaken die hiermee samenhangen. In ons land bestaat er een minimum jeugdloon voor jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 23 jaar. Voor elk jaar dat iemand ouder wordt, wordt het minimum jeugdloon hoger. Vanaf de dag dat iemand verjaart, verdient iemand dus standaard een bepaald bedrag bovenop het bedrag van het voorgaande jaar. Het minimum jeugdloon in 2013 is voor jongeren van 15 jaar 443,35 euro en voor jongeren van 23 jaar 1477,80 euro per maand, bij een volledige betrekking.

Aanpassing
Het minimum jeugdloon en het algemene minimumloon worden tweemaal per jaar gewijzigd, op basis van veranderingen in de cao-lonen. Het minimum jeugdloon wordt elk jaar op 1 januari en op 1 juli gewijzigd. Aanpassingen zijn nodig gezien de economische situatie om de lonen enigszins gelijk te laten lopen met een algemene stijging van de kosten van levensonderhoud. De wijzigingen worden gemaakt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau over de loonstijgingen.

Opbouw minimumloon
Het minimumloon is opgebouwd uit een basisloon, toeslagen, bonussen en beloningen van derden. Zaken als onregelmatige werktijden, ploegendienst, tips en fooien zijn allemaal inbegrepen bij het minimumloon en dus ook het minimum jeugdloon. Bijzondere toeslagen en uitkeringen zoals vakantietoeslag, overwerk en winst- en eindejaarsuitkeringen zijn er echter niet bij inbegrepen.

Zie bruto minimum jeugdloon voor voor meer informatie.

Overheid
De hoogte van het minimum jeugdloon wordt gereguleerd door de overheid. Op basis van diverse maatstaven worden de bedragen elk jaar tweemaal vastgesteld. Werkgevers worden ook streng aan de minimumlonen gehouden. Ze zijn allemaal verplicht hun werknemers minimaal het minimum jeugdloon uit te betalen. Werknemers hebben wettelijk recht op dit inkomen. Bij overtreding van de wet door een werkgever loopt die het risico op forse straffen. Voor werknemers is het goed om zich bewust te zijn van het bestaan van het minimumloon en voor jongeren voor het bestaan van het minimum jeugdloon, zodat problemen tussen werkgevers en werknemers voorkomen worden.

Op deze website kunt u alles vinden over het minimum jeugdloon, het minimumloon voor volwassenen, omrekening van bruto naar netto loon, vakantiegeld en over randzaken die ermee te maken hebben.
Geldt het minimum jeugdloon voor mij?
Het minimum jeugdloon geldt voor iedereen met een dienstverband, die jonger is dan 21 jaar. Vanaf uw 21ste komt u in aanmerking voor het wettelijk minimumloon, tot die tijd geldt het minimum jeugdloon.

Vast dienstverband

Heeft u een vast dienstverband, bijvoorbeeld bij een supermarkt of binnen de horeca? Dan is het minimum jeugdloon op u van toepassing en dient uw werkgever zich daaraan te houden. Ga na of de onderneming gebruik maakt van een 40-, 38- of 36-urige werkweek en bepaal op basis daarvan wat het minimum jeugdloon in uw geval zou moeten zijn. Ga uit van uw leeftijd en het aantal uren dat u werkt, om terug te kunnen rekenen of het bedrag per maand inderdaad voldoende hoog is.

0-uren contract

Heeft u een vast dienstverband bij een onderneming, maar gaat het om een 0-uren contract? Ook in dat geval is de werkgever verplicht om zich aan het minimum jeugdloon te houden. Indien u in een bepaalde periode niet wordt opgeroepen voor werk krijgt u uiteraard geen uitbetaling, maar zodra er sprake is van gewerkte uren dient dit conform het minimum jeugdloon te gebeuren.
Het is met name in dit geval verstandig om goed op te letten, aangezien het lastig is om de verschillende gewerkte maanden met elkaar te vergelijken. Berekenen zo nu en dan het loon dat u per uur ontvangt, of ga dit na aan de hand van de loonstrook. Is dit in overeenkomst met het minimum jeugdloon 2014, of krijgt u te weinig en heeft u recht op meer? Trek op tijd aan de bel bij uw werkgever wanneer er iets niet lijkt te kloppen. Ook met een 0-uren contract heeft u recht op het minimum jeugdloon.

Tijdelijk dienstverband

De meeste problemen doen zich voor bij het tijdelijk dienstverband, aangezien sommige werkgevers van mening zijn dat het minimum jeugdloon dan niet geldt. Dat is niet waar, dit geldt voor iedereen die op basis van welk dienstverband dan ook werkt voor een onderneming in Nederland. Werkt u een paar weken tijdens de vakantieperiode en is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Dan dient de werkgever zich aan het minimum jeugdloon te houden. U doet er verstandig aan de werkgever hier minstens 1x op te wijzen, om daarna eventueel actie te ondernemen via de officiële wegen.