Werkgevers

Elk jaar wordt onder een grote groep hoogopgeleiden onderzocht welk bedrijf bij hen het meest populair is. Al vijf jaar op rij staat Rabobank op nummer een van de lijst. Dit jaar vullen Shell, Philips, Unilever en KLM de top 5 aan. Volgens de werknemers moeten werkgevers fatsoenlijke primaire arbeidsvoorwaarden bieden en moeten de banen binnen het bedrijf interessant zijn. Verder vinden zij het belangrijk dat er een goede verdeling tussen werk en vrije tijd is en dat de baan gevarieerd is. Tot slot zoeken zij een werkgever die bestand is tegen de crisis: zij willen een hoge baanzekerheid.

Verplichtingen van werkgevers

Werkgevers hebben allerlei verplichtingen naar hun personeel toe. Deze regels worden vastgelegd in een arbeidscontract, maar worden ook bepaald door de cao en zelfs door de wet. In de arbeidsovereenkomst staan afspraken die u heeft gemaakt met uw werkgever, bijvoorbeeld over uw proeftijd en uw loon. Deze afspraken moeten overeenstemmen met de regels uit het Burgerlijk Wetboek en de Wet minimumloon. Ook hebben werkgevers verplichtingen als het gaat om proeftijd, vakantie, opzegtermijn van uw contract, ontslag en over de tijden die u maximaal mag werken. Tot slot moeten bedrijven hun arbeidskrachten een veilige en gezonde werkomgeving bieden en dienen ze alle werknemers gelijk te behandelen.

Beste werkgevers award
Naast de jaarlijkse selectie voor beste werknemer is er ook de beste werkgevers prijs. Het personeel van talloze werkgevers uit de profit en non-profit sector beoordeelt hun werkgever. In de wedstrijd maakt men onderscheid tussen grote en kleine werkgevers (bedrijven die respectievelijk meer of minder dan 1000 arbeidskrachten in dienst hebben).

Werkgevers en flexwerkers

Bijna 20 procent van de werknemers in Nederland zijn zogenoemde flexwerkers. Dit zijn arbeidskrachten die werken als uitzendkracht of freelancer. Ook het personeel met een nulurencontract valt onder deze groep. Werkgevers behandelen deze arbeidskrachten niet altijd als volwaardig personeel. Ook introduceren zij deze mensen niet altijd aan de rest van het bedrijf, waardoor flexwerkers soms onopgemerkt blijven voor hun collega’s. Voor werkgevers zou het opleveren als deze groep arbeidskrachten hetzelfde behandeld wordt als het vaste personeel, omdat flexwerkers kunnen helpen wanneer nodig. Als flexwerkers zich gewaardeerd voelen door hun werkgevers en collega’s, zullen zij eerder bijspringen of hun kennis delen.