Flexwerkers

Flexwerkers zijn flexibele arbeidskrachten. Dit geldt eventueel voor flexibele werktijden en arbeidscontract. Flexwerkers zijn werknemers die via een uitzendbureau werken. Het uitzendbureau detacheert vervolgens de werknemer. Nederland is op zich vrij soepel voor uitzendorganisaties waardoor werkgevers voordelen hebben. Zo hoeft het bedrijf niet iemand in vaste dienst te nemen en kan het bedrijf zelf bepalen hoeveel hij of zei moet werken. Voor veel bedrijven is een samenwerking met uitzendorganisaties gewenst omdat ook veel werk seizoensgebonden is. Flexwerkers/uitzendkrachten krijgen vaak de zogenoemde nul uren contract. Zo ontstaat er geen vaste werkplek voor de gedetacheerde en is hij/zei hierdoor flexibel.

Inschrijven uitzendbureau

Het is belangrijk dat wanneer u zich laat inschrijven bij één of meerdere uitzendbureaus is dat u let of de organisatie ook lid is van een keurmerk/branchevereniging. De ABU is het keurmerk voor uitzendorganisaties. Ook is het SNA-keurmerk in het leven geroepen om malafide uitzendbureaus te weren op de arbeidsmarkt. De Stichting Normering Arbeid is een belangrijk keurmerk. Het is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Flexwerkers, wat doen zij nu precies? De naam zegt het eigenlijk al: flexwerkers zijn flexibele arbeidskrachten die niet in vaste dienst werken. Werktijden zijn veranderlijk: de ene week kan een flexwerker vijftig uur maken en de andere week kan hij of zij vrij zijn. Flexwerkers werken voornamelijk via uitzendbureaus, die voornamelijk detacheren volgens de wensen van de werknemer. Maar niet alleen werknemers hebben baat bij flexwerk: ook werkgevers kunnen hier behoorlijk wat voordeel behalen. Zo hoeft een bedrijf niet iemand in vaste dienst te nemen en kan de werkgever zelf bepalen hoeveel de werknemer moet werken.

Uitzendbureaus

Voor talrijke bedrijven is samenwerking met uitzendorganisaties gewenst, omdat veel werk seizoensgebonden is. Wanneer u zich inschrijft bij één of meerdere uitzendbureaus, dan zijn er wel een aantal dingen waar u op moet letten. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is al 52 jaar het keurmerk voor uitzendorganisaties. Ook een certificering van de Stichting Normering Arbeid (SNA) duidt erop dat u zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau. Deze certificering is gebaseerd op nationale (NEN 4400-1) en internationale (NEN 4400-2) normen, waardoor fraude en illegaliteit kunnen worden uitgebannen. Controleer dus altijd of het uitzendbureau waarbij u zich wilt inschrijven voldoet aan deze eisen.

Soorten contracten

Voor u als flexwerker bestaan er drie verschillende soorten flexcontracten: het oproepcontract met voorovereenkomst, het nul-urencontract en het arbeidscontract met urengarantie. Een van de meest flexibele contracten uit het rijtje is het oproepcontract met voorovereenkomst. Hierbij hoeft u niet te komen werken wanneer de werkgever u oproept; u krijgt betaald voor de uren die u daadwerkelijk werkt. Bij een nul-urencontract moet u wel komen werken wanneer de werkgever u oproept. Uw werkgever hoeft alleen de uren uit te betalen die u gewerkt heeft, met een minimum uitbetaling van drie uur per oproep. Het arbeidscontract met urengarantie (ook wel het min-maxcontract genoemd) is een arbeidscontract waarin staat hoeveel uren u minimaal betaald krijgt. Deze uren moet u dan natuurlijk eerst daadwerkelijk komen werken. Het kan ook zo zijn dat in het contract vermeld staat hoeveel uur u maximaal moet komen werken. In dat geval moet u komen werken totdat aan deze uren is voldaan. Ook voor dit contract geldt dat per oproep altijd drie uur uitbetaald dient te worden (bij een contract van minder dan 15 uur in de week zonder vaste werktijden).