Loon berekenen

Informatie over loonspecificaties en loon berekenen. Het loon berekenen is niet altijd even gemakkelijk en vergt kennis over een aantal zaken. Wij proberen het voor u wat makkelijker te maken doormiddel van een aantal voorbeelden.

Bereken uw netto salaris
Aan de hand van de voorbeelden kunt u zowel bruto als netto loon berekenen. Exact uw loon berekenen dient u samen met uw werkgever te doen omdat uw werkgever of iemand van de salarisadministratie u de ingehouden lasten exact kan uitleggen. De lasten en sociale premies worden duidelijk vermeld op het loonstrook. De betekenissen en afkortingen welke op loonstroken worden vermeld kunt u onderaan op deze pagina vinden. Ga naar de pagina netto berekenen om te kijken hoe u van bruto naar netto kunt rekenen.

Let wel op dat deze bedragen gelden voor een volledige werkweek. Echter, wettelijk is niet vastgesteld hoeveel uur een volledig dienstverband is. De praktijk wijst uit dat vaak 40, 38 en 36 uur contractueel is vastgelegd. Ga naar minimum uurloon voor de bedragen van het minimale uurloon. Voor het loon berekenen moet u weten welke termen en definities aan te pas komen. Wij hebben voor u de meest voorkomende betekenissen van afkortingen op uw loonstrook verzameld en inzichtelijk gemaakt wat het betekent. Aan de hand van deze gegevens kunt u makkelijk zelf u loon berekenen en controleren of de opbouw van uw loonstrook correct is.

Loon in combinatie met een hypotheek
Voor het afsluiten van een hypotheek dient u een goed en stabiel vast inkomen te hebben. De zzp’ers in ons land hebben nog altijd moeite met het afsluiten van een hypotheek. Als (groot)aandeelhouder van een BV keert u elke maand een salaris uit al dan niet in combinatie met dividend. Bent u alleenstaand dan dient u een hoog salaris te hebben anders zal het maximaal te lenen geldbedrag in verhouding met de huizenprijzen laag zijn.

Loon berekenen is niet altijd even gemakkelijk maar hoeft u dit zelf als werknemer dit ook niet te doen. Het is wel makkelijk dat u kennis heeft hoe het loon is opgebouwd zodat u dit zelf kunt controleren. Het loon berekenen vergt dus wel kennis van zaken en dat u weet hebt van termen als; bruto, netto -loon komt regelmatig voor. Uitleg over bruto en netto is niet moeilijk maar er komt veel bij kijken. Dit komt mede omdat het per werkgever kan verschillen. Het bruto bedrag is het volledige bedrag wat u verdient. Het netto bedrag is wat overhoudt en wat u uitgekeerd krijgt. Loon berekenen kunt u dus altijd nog het beste met uw werkgever doen om tot de exacte bedragen te komen.

Zie ook uitgebreide informatie over het minimumloon en vergelijk deze 1 op 1 met uw loonstrook.

De tabel geeft de bruto bedragen weer die wettelijk zijn vastgelegd. Het bruto minimumloon stijgt naarmate u ouder wordt. Wanneer u 23 jaar of ouder bent geldt het minimale bruto bedrag wat is vastgesteld voor 23 jarigen.

voorbeeld: U bent 34 jaar oud dat behoort u dus minimaal € 1725,- bruto per maand te verdienen.

Wanneer u wilt weten wat u netto overhoudt is afhankelijk in welk CAO u zit en van uw werkgever. Voor meer informatie over netto loon kijk op de netto berekenen pagina. Controleer ook het bruto bedrag op uw loonstrook en kijk niet alleen wat onderaan de streep staat. Hier worden vaak vergissingen mee gemaakt. Het bruto bedrag staat vaak bovenaan de tabel en wordt met de lasten/ belastingen en werkgevers kosten benedenwaarts verminderd.

De meest gehanteerde opsomming van een loonstrook bestaat uit de volgende componenten
Boekjaar: De gewerkte dag(en) in dat jaar
Periode: De periode (vaak aangeduid met cijfers die het boekhoudprogramma automatisch genegeerd en bijhoudt)
Werkgever: De naam van uw werkgever of een nummer die uw werkgever heeft bij de betreffende salarisadministratie kantoor
Werknemer: Uw naam of getal. Dit getal kan bijvoorbeeld 001 zijn. Dit kan dan betekenen dat u de eerste werknemer bent die het bedrijf heeft.
BSN/Sofinummer: Uw sofinummer. Deze kunt u vinden op uw identiteitsbewijs of paspoort.
Geboortedatum: Wanneer u geboren bent.
datum in dienst: Wanneer u in dienst bent getreden.
Functie: Uw functie. Let op, als u van functie veranderd en/of een hogere functie gaat bekleden let er dan op dat dit ook op uw loonstrook gecorrigeerd wordt.
Fulltime uren p/w: Het aantal uren dat u werkt.
Uren per periode: Urenperiode. Uren die met twee cijfers achter de komma zijn berekend.
Parttime percentage: Parttime percentage
Fulltime basissalaris: Het basissalaris dat u verdient
Basisuurloon: Uw basisuurloon
Fulltime min.loon: Fulltime minimumloon
LH-Tabel: Wit of Groen. Wit is werk uit arbeid. Dit is ook wat u verschuldigde belasting over inkomsten.
Heffingskorting: Loonheffingskorting. Meerdere werkgevers? Let dan op dat u de loonheffingskorting toepast waar u het meeste verdient.
% bijzonder tarief: Belastingschijf. Verdient u goed? Dat kunt u bijvoorbeeld onder de 52.000% vallen.

De verrekeningen vinden als volgt plaats
Loon SVW: Sociale verzekeringen. WW, ziekenfondspremie.
Vergoeding bijdrage ZVW: Zorgverzekeringswet.
Loon loonheffing: Loonheffing (ingehouden belastingen).
Loonheffing: Verplichte heffingen die worden geheven over het loon.
Bijdrage ZVW: Uw bijdrage aan het ZVW.

Wij hopen u met deze informatie inzichtelijk te maken wat deze termen betekenen en waarmee u rekening moet houden met het berekenen van uw loon. Bij het loon berekenen komt dus meer bij kijken als dat men over het algemeen denkt. Het is niet moeilijk om een goed en helder inzicht te krijgen wat uw bruto loon precies inhoudt maar het vergt enige inspanning om inzicht te krijgen. Op uw jaaropgave kunt u totaal gegevens vinden wat u in totaal aan zowel bruto als netto loon hebt ontvangen.

Komt u er niet uit en heeft u vragen over hoe u loon moet berekenen? Neem dat contact met ons op.