Minder dan het minimumloon?

Wat te doen wanneer u minder dan het minimumloon verdient?
Het minimumloon staat vastgesteld in de wet. Wanneer u toch minder verdient dan het minimumloon moet u uw werkgever hierop aanspreken. Wanneer uw werkgever vervolgens niets aan uw loon verandert, kunt u naar de kantonrechter stappen, of kunt u naar de Inspectie SZW.

Inspectie SZW en het minimumloon
Het is mogelijk dat uw werkgever u een lager loon geeft dan wettelijk is toegestaan. Wanneer u uw werkgever hierop aanspreekt en er niets is veranderd, kunt u dit melden bij de Inspectie SZW. Het is ook mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.

Wanneer een werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon krijgt deze een boete. Het niet uitgekeerde loon moet binnen vier weken aan de medewerker worden betaald. Wanneer dit niet gebeurt, zal de inspectie een dwangsom opleggen.

Als ook dan het loon nog niet is aangepast, kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW. De werkgever zal vervolgens een boete krijgen. De boete wordt aangepast op het afwijkende loon. De werkgever kan maximaal een boete van €10.000 ontvangen. Dit is echter de boete per werknemer. De boete kan vervolgens met nog eens €2.000 oplopen wanneer de werkgever ook geen of onvoldoende vakantiebijslag heeft uitgekeerd.

De kantonrechter
Ook is het mogelijk om naar de kantonrechter te gaan, wanneer u onvoldoende uitbetaalt krijgt. Voordat u naar de rechter stapt, is het verstandig om informatie te genereren bij bijvoorbeeld vakbonden, het Juridisch loket of de wetswinkel.

Actie ondernemen
Het is mogelijk om uw achterstallig loon op te eisen bij uw werkgever. Dit is ook mogelijk wanneer u er pas later achter komt dat u te weinig loon heeft ontvangen. Het opeisen van het loon moet echter binnen vijf jaar gebeuren nadat u recht had op het loon. Hetzelfde geldt voor de vakantiebijslag.

Ik verdien minder dan het minimum jeugdloon, wat nu?
Heb je een bijbaantje, maar verdien je minder dan het minimum jeugdloon? Dan is het allereerst verstandig om eens bij je werkgever aan te kloppen en samen naar de situatie te kijken. Laat de tabel zien die aangeeft dat je minimaal dient te verdienen en vergelijk dit met het inkomen dat je krijgt. Geef je werkgever de kans om uit te leggen waar het verschil vandaan komt en probeer daar vervolgens kritisch naar te luisteren en op te reageren. Is er nog steeds sprake van een tekort? Dan kun je je tot diverse instanties richten op het moment dat je er niet uit komt met je werkgever.

Inspectie SZW

Je kunt een klacht indienen bij de Inspectie SZW op het moment dat je er samen met je werkgever niet uitkomt. Je kunt de klacht anoniem indienen, waardoor je werkgever er op die manier niet zomaar achter kan komen dat jij deze hebt ingediend. Je werkgever kan een boete krijgen, die op kan lopen tot €10.000 per werknemer. De meeste werkgevers zijn hier van op de hoogte en zullen je alsnog het minimum jeugdloon uitbetalen op het moment dat je aangeeft dat je anders een klacht in zal dienen.

Naar de kantonrechter

Wil je liever direct naar een kantonrechter stappen, bijvoorbeeld omdat het conflict al wat hoger is opgelopen en jullie er samen in ieder geval niet uit gaan komen? Het is verstandig om eerst eens op zoek te gaan naar een vakbond, een wetswinkel of een juridisch loket. Probeer dit samen met je ouders te doen, aangezien jullie er op die manier samen voor kunnen zorgen dat je toch het minimum jeugdloon zal krijgen. Win wat advies in en stap pas naar de rechter op het moment dat je inderdaad een sterke zaak lijkt te hebben.

Achterstallig loon

Kom je er via de rechter of de Inspectie SZW achter dat je inderdaad te weinig salaris ontvangt, minder dan het minimum jeugdloon? Dan kun je het loon van de afgelopen 5 jaar alsnog opeisen, waardoor je er op die manier voor zorgt dat je toch krijgt waar je recht op hebt. Je kunt zowel het salaris als het vakantiegeld opeisen, waardoor er een aardige extra betaling kan ontstaan. Het is uiteraard mogelijk om dit via de kantonrechter te doen, indien blijkt dat je werkgever je een bepaalde tijd minder dan het minimum jeugdloon heeft uitbetaald.