Minder dan het minimumloon?

Wat te doen wanneer u minder dan het minimumloon verdient?
Het minimumloon staat vastgesteld in de wet. Wanneer u toch minder verdient dan het minimumloon moet u uw werkgever hierop aanspreken. Wanneer uw werkgever vervolgens niets aan uw loon verandert, kunt u naar de kantonrechter stappen, of kunt u naar de Inspectie SZW.

Inspectie SZW en het minimumloon
Het is mogelijk dat uw werkgever u een lager loon geeft dan wettelijk is toegestaan. Wanneer u uw werkgever hierop aanspreekt en er niets is veranderd, kunt u dit melden bij de Inspectie SZW. Het is ook mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.

Wanneer een werkgever een werknemer minder betaalt dan het minimumloon krijgt deze een boete. Het niet uitgekeerde loon moet binnen vier weken aan de medewerker worden betaald. Wanneer dit niet gebeurt, zal de inspectie een dwangsom opleggen.

Als ook dan het loon nog niet is aangepast, kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW. De werkgever zal vervolgens een boete krijgen. De boete wordt aangepast op het afwijkende loon. De werkgever kan maximaal een boete van €10.000 ontvangen. Dit is echter de boete per werknemer. De boete kan vervolgens met nog eens €2.000 oplopen wanneer de werkgever ook geen of onvoldoende vakantiebijslag heeft uitgekeerd.

De kantonrechter
Ook is het mogelijk om naar de kantonrechter te gaan, wanneer u onvoldoende uitbetaalt krijgt. Voordat u naar de rechter stapt, is het verstandig om informatie te genereren bij bijvoorbeeld vakbonden, het Juridisch loket of de wetswinkel.

Actie ondernemen
Het is mogelijk om uw achterstallig loon op te eisen bij uw werkgever. Dit is ook mogelijk wanneer u er pas later achter komt dat u te weinig loon heeft ontvangen. Het opeisen van het loon moet echter binnen vijf jaar gebeuren nadat u recht had op het loon. Hetzelfde geldt voor de vakantiebijslag.