Minimumloon 2013

Het minimumloon 2013. Minimumloon per 1 juli 2013. Vanaf 1 juli 2013 is het bruto minimumloon verhoogd ten opzichte van 1 januari 2013. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2013:

  • per maand € 1.477,80
  • per week € 341,05 en
  • per dag € 68,21
Leeftijd % Per Maand Per Week Per Dag Per Uur
23 jaar en ouder 100 1.477,80 341,05 68,21 8.53
22 jaar 85 1.256,15 289,90 57,98 7.25
21 jaar 72,5 1.071,40 247,25 49,45 6.18
20 jaar 61,5 908,85 209,75 41,95 5.24
19 jaar 52,5 775,85 179,05 35,81 4.48
18 jaar 45,5 672,40 155,20 31,04 3.88
17 jaar 39,5 583,75 134,70 26,94 3.37
16 jaar 34,5 509,85 117,65 23,53 2.94
15 jaar 30 443,35 102,30 20,46 2.56

Bruto minimumloon per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 is het bruto minimumloon verhoogd ten opzichte van 1 juli 2012. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2013:

  • per maand € 1.469,40
  • per week € 339,10 en
  • per dag € 67,82

Minimumloon 2013
{ Wilt u weten wat het minimumloon van 2013 is? Het minimumloon 2013 wordt twee keer aangepast dit jaar, dus bekijk de tabel goed! }
Voor informatie over het minimumloon 2013 bent u hier op de juiste plaats. Op deze website vindt u alles over regelingen omtrent minimumloon 2013, minimum uurloon en minimum jeugdloon. Het minimumloon 2013 wordt op twee data aangepast ten opzichte van 2012, namelijk op 1 januari 2013 en op 1 juli 2013. Dan wordt door de regering bepaald hoeveel het minimumloon moet stijgen om in lijn te blijven met de inflatie en zo de koopkracht van werknemers te waarborgen.

Minimumloon
Het minimumloon is het loon dat elke werkgever in Nederland minimaal verplicht is om te betalen aan zijn of haar werknemers. Het minimumloon is van de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 23 jaar variabel per jaar en wordt minimum jeugdloon genoemd. Per jaar dat een werknemer ouder wordt in die periode, verdient hij of zij dus een bepaald bedrag meer. Vanaf 23 jaar is het minimumloon vast. Het minimumloon 2013 bedraagt voor werknemers vanaf 23 jaar 1477,80 euro per maand, bij een volledig dienstverband. Omgerekend betekent dit een minimum uurloon van 8,53 euro.

Opbouw van het minimumloon
Het minimumloon wordt opgebouwd uit het basisloon dat in uw contract staat, toeslagen, vaste bonussen en beloningen van derden. Ploegendienst, onregelmatige werktijden, tips en fooien zijn er allemaal bij inbegrepen. Vakantietoeslag, overwerk en winst- en eindejaarsuitkeringen zijn echter niet inbegrepen. Het minimumloon 2013 wordt zoals gezegd twee keer aangepast, namelijk op 1 januari 2013 en op 1 juli 2013. Dit op basis van voorspellingen van het Centraal Plan Bureau over de cao-loonstijging in de marktsector.

Overheidscontrole
Het is in Nederland verplicht voor een werkgever om zijn werknemers het minimumloon of meer uit te betalen. Geen enkele werkgever mag onder het minimumloon of minimum jeugdloon gaan zitten. Werkgevers die hun werknemers te weinig betalen, worden hard aangepakt. Toch zeker in deze tijd van financiële crisis, is het belangrijk dat mensen genoeg blijven verdienen, zodat ze op zijn minst in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wij helpen graag mee aan informatieverstrekking over minimumloon, zodat zowel werkgevers als werknemers weten waar ze aan toe zijn.

U kunt op deze website www.minimumloon.nl meer informatie vinden over het minimumloon, omrekening van bruto naar netto, vakantiegeld, parttime werken en fulltime werken. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@minimumloon.nl