Werknemers

Werknemers hebben allemaal bepaalde rechten en plichten, maar deze verschillen per groep. Zo mogen jongeren bijvoorbeeld wel werken vanaf hun dertiende, maar dit werk is dan gebonden aan allerlei regels. Werkgevers hebben de taak hun arbeidskrachten zo goed mogelijk te begeleiden.

Jongere werknemers

In Nederland mogen jongeren vanaf 13 jaar werken, echter wel onder strikte voorwaarden. Werknemers jonger dan 15 jaar mogen alleen lichte en niet-industriële werkzaamheden uitvoeren. Zij mogen wel vakken vullen, meewerken in de bediening, schoonmaken of oppassen. Vanaf 16 jaar mogen werknemers uit meer banen kiezen, zolang het maar geen gevaar vormt voor de gezondheid.

Oudere werknemers

Ouderen hebben in vergelijking met jongeren meestal meer kennis en ervaring opgedaan. Tegelijkertijd heeft hun leeftijd als consequentie dat ouderen soms minder belastbaar zijn. Ook ontwikkelen oudere werknemers zich minder snel dan jongeren en zijn zij soms minder gemotiveerd. Werkgevers moeten daarom goed kijken hoe zij hun oudere werknemers het beste kunnen inzetten. Wordt het werk voor u eigenlijk te zwaar? Bespreek dan met uw leidinggevende of er oplossingen mogelijk zijn. Voorbeelden zijn taakroulatie, hulpmiddelen ter vermindering van fysieke belasting of samenwerking met collega’s. Dit verlicht uw werklast en zorgt ervoor dat u uw taken naar behoren kunt uitvoeren.

Parttime werknemers

Parttimers hebben dezelfde rechten en plichten als fulltime werknemers. Toch is het voor hen moeilijker om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen, simpelweg omdat zij minder vaak aanwezig zijn dan fulltime medewerkers. Het is belangrijk dat werkgevers hier aandacht voor hebben. Alle werknemers, dus ook de parttimers, moeten goed geïnformeerd zijn over arbeidsomstandigheden en eventuele wijzigingen. Wanneer er een groep werknemers binnen een bedrijf slecht op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen, kunnen er ongelukken gebeuren of fouten ontstaan. Als u het gevoel heeft belangrijke informatie op de werkvloer te missen, kunt u dit het beste aankaarten bij uw leidinggevende.

Verwachtingen van jonge werknemers

Jonge werknemers hebben hoge verwachtingen van hun toekomst en zoeken met dit perspectief naar de perfecte baan. Zij willen een functie waarin ze kunnen doorgroeien en veel kunnen leren. Zij werken liever niet onder hun niveau en laten daarom bepaalde vacatures links liggen. Daarnaast zijn jongere werknemers gewend aan de nieuwste technologieën en de laatste devices. Sommige organisaties werken in hun optiek nog met verouderde systemen en zijn daarom minder aantrekkelijk om bij te werken. Een tegenstrijdigheid die jonge werknemers ervaren, is de vervaging van de scheidslijn tussen werk en privé. Social media speelt hier een sleutelrol in: tijdens het werken is er input uit de privésfeer, en tijdens de privétijd is er input uit zakelijke sfeer.