Loonsverhoging

Loonsverhoging, wat zijn de mogelijkheden?
Loonsverhoging kan wettelijk geregeld zijn, maar vaak zal de werknemer hier zelf om moeten vragen waarbij het handig is om over argumenten te beschikken.

Loon en waardering

Loon krijgt een werknemer in vaste dienst vrijwel altijd maandelijks betaald. Met het salaris drukt een bedrijf ook waardering uit voor de arbeid die een werknemer verricht. In een ideale werksituatie wordt de hoogte van het salaris gerelateerd aan de waardering. Toch is die relatie niet altijd aanwezig. Men krijgt bij aanvang van het werk om diverse redenen minder betaald met de belofte dat het loon na verloop van tijd zal worden verhoogd. Wanneer deze loonsverhoging niet volgt, zal de werknemer zelf om een beter salaris moeten vragen.

Argumenten voor loonsverhoging

Loonsverhoging vragen kan voor sommige mensen lastig zijn. Men weet vaak dat een verhoging gerechtvaardigd is. Tegelijkertijd zal worden gerekend op mogelijke weerstand bij het toekennen van een beter salaris. Goed voorbereid beginnen aan een gesprek over loonsverhoging maakt veel verschil. Veel argumenten voor loonsverhoging zijn namelijk van toepassing op de eigen situatie en hoeven niet opnieuw te worden verzonnen. Wanneer een van de argumenten op de eigen situatie toepasbaar is, zal men ook zelfverzekerd een gesprek in gaan. Argumenten zijn vaak gebaseerd op aanwijsbare resultaten. Goede verkoopcijfers als resultaat van het eigen functioneren vormen een van de beste argumenten voor loonsverhoging. Wanneer men sinds de laatste loonafspraak meer verantwoordelijkheden kreeg, hoort dit ook in een hoger loon te worden vertaald. Werkgevers houden van efficiënt werken en de kostenbesparing die dit oplevert zou aan de efficiënte werknemer moeten worden doorberekend. Een extern argument is de eigen waarde op de arbeidsmarkt. De gedachte is dat wanneer een werknemer onder zijn marktwaarde werkt, bij goed functioneren eenvoudig een overstap kan worden gemaakt naar een ander bedrijf met een hoger salaris. De waarde op de arbeidsmarkt bepalen vergt enig onderzoek waarbij men goed de verschillen in arbeidssituaties in de gaten dient te houden. Het is belangrijk dat een realistische marktwaarde wordt opgevoerd om het betoog voor salarisverhoging kracht bij te zetten.

Cao en loonsverhoging

In een aantal bedrijfstakken worden loonsverhogingen geregeld via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In een cao staat vaak in percentages uitgedrukt hoeveel het loon jaarlijks stijgt. Ook bij de overstap naar een hogere functie horen vaste loonsverhogingen. Naast zekerheid over de salarisverhoging is het handig dat de onderhandeling voor een cao in naam van een grote groep werknemers wordt gedaan en niet per individueel geval.