Inspectie SZW minimumloon

Inspectie SZW minimumloon. Iedereen in Nederland heeft recht op een bepaald minimumloon. Jongeren van 15 tot en met 23 jaar hebben recht op het minimum jeugdloon, en iedereen met een leeftijd van boven de 23 jaar heeft recht op het normale minimumloon. Ook hangt het minimumloon af van het aantal uren dat u per week werkzaam bent bij uw werkgever.

Controle
Niet iedere werkgever houdt zich aan de wet voor het minimumloon. Helaas komt het nog wel eens voor dat werknemers te weinig uitbetaald krijgen. In dit geval is er de Inspectie SZW die de controle uitvoert om te zien of de Wet minimumloon en vakantiebijslag wordt nageleefd. Niet alleen Nederlandse werkgevers moeten zich aan deze wet houden, ook buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich hieraan houden.

Wetswijzigingen
In 2011 is er het een en ander veranderd ten opzichte van de Inspectie SZW. De handhaving van de wet wordt effectiever en efficiƫnter uitgevoerd. De wijzigingen die toentertijd zijn gemaakt zien er als volgt uit:

  • Voor de wet minimumloon en minimum vakantiebijslag geldt een 40-urige werkweek. Ook kan er een 160-urige maand worden gerekend.
  • De inspectie doet onderzoek naar het verrekenen met eventuele kosten. De werkgever mag maar 20% van het fulltime loon verrekenen met huisvestingskosten.

Effectiviteit
Natuurlijk moeten de controles van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag goed worden verricht. Doordat het loon nu standaard wordt berekend aan de hand van een 40-urige werkweek, is het voor de Inspectie SZW makkelijker en overzichtelijker om de controles uit te voeren.

Wanneer een werkgever een arbeidsduur van minder dan 40 uur per week wil hanteren, zullen er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over het bruto uurloon. De werkgever zal deze nieuwe afspraken na moeten komen. In deze gevallen verdient de medewerker vaak net iets meer dan wanneer deze een 40-urige werkweek zou maken.