Loon sparen via bedrijf

Wet Bedrijfsspaarregelingen: Een Gids voor Werknemers

Inleiding

Een belangrijke manier om financiële stabiliteit te waarborgen is door te sparen. In Nederland is een van de mechanismen die werknemers in staat stellen om te sparen, het wettelijke systeem van bedrijfsspaarregelingen. In dit artikel belichten we de verschillende aspecten van deze regelingen, wat ze inhouden, en hoe ze werknemers ten goede komen.

De Oorsprong van Bedrijfsspaarregelingen

De wetgeving rond bedrijfsspaarregelingen trad in werking op 1 januari 1994, met de introductie van de Wet Bedrijfsspaarregelingen (Staatsblad 1994, nummer 936). Het primaire doel van deze wet was om het sparen onder werknemers te bevorderen door middel van fiscaal aantrekkelijke regelingen.

Veranderingen in de Bedrijfsspaarregelingen

In 2003 onderging de bedrijfsspaarregeling aanzienlijke veranderingen. De winstdelingsregeling en de premiespaarregeling werden afgeschaft, en de spaarloonregeling werd aangepast. Sindsdien bestaat de bedrijfsspaarregeling uit twee componenten: de spaarloonregeling en de aandelenoptieregeling.

Spaarloonregeling

Binnen de spaarloonregeling houdt de werkgever periodiek of eenmalig een bedrag in van het brutoloon van de werknemer. Dit bedrag wordt vervolgens gestort op een aparte spaarloonrekening (of effectenrekening) van de werknemer. Er is een maximaal spaarbedrag dat elk jaar kan worden ingelegd, dat na vier jaar geblokkeerd te zijn, belastingvrij kan worden opgenomen.

Er zijn ook enkele situaties waarin het mogelijk is om tussentijds op te nemen, zoals:

 • Voor het voldoen van premies van bepaalde levensverzekeringen
 • Bij aankoop van een eigen huis
 • Bij huwelijk
 • Bij ontslag
 • Voor financiering van kinderopvang (vanaf 1 januari 2005)

Aandelenoptieregeling

Binnen de aandelenoptieregeling kan de werkgever de werknemer een optie geven op een of meer aandelen van zijn NV of BV. De waarde van de optie wordt bepaald op basis van de koers van het aandeel op het moment van toekenning.

Afschaffing van de Spaarloonregeling

Per 1 januari 2012 werd de spaarloonregeling afgeschaft. Tijdens de looptijd van deze regeling konden werknemers op een fiscaal gunstige manier sparen met (een deel van) hun bruto loon.

Bijsparen: Extra Sparen voor Pensioen

Een ander interessant aspect van het Nederlandse pensioensysteem is de mogelijkheid voor werknemers om extra te sparen voor hun pensioen. Dit wordt ook wel bijsparen of EPL (Extra Pensioen Levensloop) genoemd.

Bijsparen EPL houdt in dat je vrijwillig een eenmalige extra premie inlegt voor een hoger pensioen. Deze extra premie wordt op dezelfde manier belegd als de premie die je werkgever voor je inlegt.

Voordelen en Nadelen van Bijsparen EPL

Voordelen

 • Je bouwt extra pensioeninkomen op voor later.
 • Je kunt een te laag pensioen aanvullen.
 • De premie die je betaalt wordt ingehouden op je salaris. Je betaalt geen belasting over de premie.
 • Over de opgebouwde waarde voor je pensioen betaal je geen belasting.
 • Als je komt te overlijden voor je pensioendatum, is er meer geld beschikbaar voor partnerpensioen en/of wezenpensioen.

Nadelen

 • Je houdt minder van je salaris over als je extra premie inlegt voor bijsparen.
 • Je zet het geld weg voor na je pensioen. Je kunt dit geld nu niet gebruiken.
 • Je hebt belastingvoordeel gehad bij het sparen voor pensioen. De uitkering van het pensioen wordt wel belast. Dit nadeel is mogelijk hoger dan het voordeel dat je eerder hebt gehad.

Het is belangrijk om te beseffen dat bijsparen voor extra pensioen niet voor iedereen geschikt is. Het hangt af van je financiële situatie en je toekomstige inkomensbehoeften.

Conclusie

Het Nederlandse systeem van bedrijfsspaarregelingen biedt werknemers een waardevolle mogelijkheid om te sparen voor hun toekomst. Of je nu kiest voor de spaarloonregeling, aandelenoptieregeling of bijsparen voor extra pensioen, het is belangrijk om de voordelen en nadelen van elke optie te overwegen en te beslissen op basis van je eigen financiële situatie en toekomstige behoeften.

Als je vragen hebt of advies nodig hebt over deze regelingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een pensioenadviseur. Zij kunnen je helpen om de beste beslissingen te nemen voor jouw specifieke situatie.

En onthoud: vroeg beginnen met sparen kan een groot verschil maken in je financiële stabiliteit op de lange termijn. Dus of je nu kiest voor een bedrijfsspaarregeling of bijsparen voor extra pensioen, het is nooit te vroeg om te beginnen met plannen voor de toekomst.

Plaats een reactie