Hoeveel uitkering kan ik krijgen?

Wat is de omvang van mijn uitkering?
Bent u werkloos geworden en vraagt u zich af welke financiële steun u kunt verwachten? Het is belangrijk om te weten hoe uw werkloosheidsuitkering wordt berekend. Deze blogpost legt in detail uit hoe de hoogte van uw uitkering wordt bepaald.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de WW-uitkering

Er zijn specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Hier zijn ze:

  • U moet verzekerd zijn voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u in dienst was bij een werkgever.
  • In de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, moet u minstens 26 weken hebben gewerkt.
  • U moet gemiddeld minimaal 10 uur per week hebben gewerkt en 5 uur of meer van uw werk per week verliezen. Ook het loon voor deze uren gaat verloren.
  • U mag niet door uw eigen schuld werkloos zijn geworden.
  • U moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk.

Er zijn ook andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op een WW-uitkering. Bijvoorbeeld, als u ziek was, zwangerschaps- en bevallingsverlof opnam, of onbetaald verlof opnam in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd. Of als u als zelfstandige werkte.

Hoe wordt de uitkering berekend?

Het berekenen van de hoogte van uw WW-uitkering wordt gedaan met behulp van het sv-loon (loon sociale verzekeringen) dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Dit sv-loon wordt in overweging genomen en begrensd om uw dagloon te berekenen. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in de periode van één jaar. Hiervoor delen we uw sv-loon door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin u loon kreeg.

Vervolgens wordt uw dagloon gebruikt om te berekenen wat u gemiddeld per maand verdiende (uw WW-maandloon). Uw WW-maandloon is uw WW-dagloon maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand).

Tijdens de eerste twee maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW-maandloon.

Wat als ik eerder een WW-uitkering had en weer werkloos word?

Als u eerder een WW-uitkering heeft ontvangen waarvan de maximale duur nog niet is bereikt en u wordt opnieuw werkloos, dan kunt u mogelijk (een deel van) uw oude WW-uitkering terugkrijgen als één van de volgende twee situaties op u van toepassing is:

  • U heeft minder dan 26 weken loon ontvangen na uw laatste WW-uitkering. In dit geval beoordeelt men of u uw oude uitkering terugkrijgt.
  • U heeft 26 weken of langer loon ontvangen. In dit geval beoordeelt men of u mogelijk een deel van uw oude WW-uitkering naast uw nieuwe WW-uitkering kunt terugkrijgen.

In beide situaties dient u opnieuw een WW-uitkering aan te vragen.

Wat als ik zelfstandige ben en werkloos word?

Als u zelfstandige bent en werkloos wordt, hangt het van de situatie af of u recht heeft op een WW-uitkering. Als u bijvoorbeeld in loondienst was voordat u begon als zelfstandige en ontslag heeft genomen om een eigen bedrijf te starten, dan kunt u mogelijk een WW-uitkering krijgen als het niet lukt om uw bedrijf te laten slagen. Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Conclusie

Het aanvragen van een WW-uitkering kan een ingewikkeld proces zijn, maar hopelijk heeft deze post het wat eenvoudiger gemaakt. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de juiste instantie voor meer informatie.

Plaats een reactie